Ajankohtaista

Palomiesliitolta lausunto työaikalain muutoksista

SPAL antoi lausunnon uuden työaikalain luonnoksesta. Lausunnossaan liitto toteaa, että luonnos edellyttää vielä perusteellista jatkovalmistelua. Nyt esitetyssä muodossa laki olisi askel työnantajamyönteiseen työaikasäätelyyn, joka on toteutettu pitkälti työntekijöiden työaikasuojelua heikentämällä.

Lue lausunto

"Yhdessä olemme vahvempia"

Liity Jäseneksi

hätäkeskuspäivystäjiä

Liiton uutiset

19.09.2017

Sisäministeriö esittää hätäkeskuspäivystäjien koulutukseen lisärahaa

Sisäministeriö esittää vuoden 2018 budjettiin pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan menoihin yhteensä noin 67 miljoonaa euroa.

Uutinen

22.08.2017

Joulun hyvinvointijaksojen haku alkanut

Haku joulun ja vuoden vaihteen PHT:n 1. askel perheille -hyvinvointjaksoille on alkanut. Palomiesliitto avustaa jäseniään maksamalla osan hyvinvointijaksojen omavastuuosuudesta.

Uutinen

17.08.2017

Pelastustoimen työaikajärjestelmistä tehdään laaja-alainen selvitys

Palomiesliiton aloitteesta on perustettu työryhmä, joka tekee laaja-alaisen selvityksen pelastustoimen työaikajärjestelmistä. Tarkoituksena on kartoittaa pelastuslaitosten työaikakäytäntöjen nykytila sekä haasteet ja mahdollisuudet.

Uutinen

Blogi Kimin kynästä

20.09.2017

Hätäkeskuspäivystäjäkurssien rahoitus on turvattava

Valtioneuvosto julkaisi elokuun lopulla talousarvioesityksen vuodelle 2018. Päätavoitteeksi tulivat työllisyyden, välittämisen, osaamisen ja turvallisuuden budjetti.

Blogikirjoitus

26.06.2017

Kylmä virtaus puhaltaa

Kun Palomiesliitto julkisuudessa ottaa kantaa johonkin asiaan, se usein liittyy pelastustoimen toimintavalmiuden ylläpitoon, kuten riittävään vakinaisen operatiivisen henkilöstön määrään työvuoroissa.

Blogikirjoitus

Kimin kynästä -blogi