Etusivu > Jäsenpalvelu > Jäsenedut > SPALin avustusrahasto

Lisävakuusrahasto avustaa jäseniä

Palomiesliitto haluaa pitää huolta jäsenistään läpi heidän työuran sekä edistää heidän työurien pidentämistä. Näiden tavoitteiden tukemiseksi liitolla on  Lisävakuusrahasto, joka avustaa liiton jäseniä taloudellisesti työtapaturmista syntyneiden vammojen sekä työperäisten tai työolosuhteista aiheutuneiden sairauksien lääketieteellisessä hoidossa.

Avustusrahasto on työnantajan vakuutuksia ja työterveyshuoltoa täydentävä lisävakuus. Sen tarkoitus on taata, että jäsenet pääsisivät mahdollisimman nopeasti hoitoon ja kuntoutumaan takaisin työelämään.

Avustuksen myöntäminen

Rahasto avustaa jäseniä taloudellisesti työtapaturmista syntyneiden vammojen sekä työperäisten tai työolosuhteista aiheutuneiden sairauksien lääketieteellisessä hoidossa. Avustuksen myöntämisen pääasiallinen tarkoitus on edistää, tukea ja nopeuttaa jäsenen työhön palaamista.

Avustusta myönnetään pääsääntöisesti silloin, kun työnantajan vakuutus, työterveyshuolto tai työnantaja eivät anna tai myönnä vammaan tai sairauteen lääketieteellistä hoitoa. Sitä voidaan myöntää myös silloin jos työterveyshuollon järjestämä lääketieteellinen hoito pitkittäisi merkittävästi hakijan työhön palaamista, hoidon ajallisesta kestosta johtuen.

Poikkeuksellisesti voidaan avustus myöntää myös vapaa-ajalla sattuneeseen tapaturman tai sairauden lääketieteelliseen hoitoon, mikäli hoidolla voidaan todeta olevan merkittävä vaikutus hakijan työhön palaamisen nopeuttamiselle.

Kuka voi hakea avustusta?

Rahaston avustuksia voivat hakea kaikki liiton jäsenet. Koska avustusten myöntämisen pääasiallinen tarkoitus on nopeuttaa jäsenen työhön palaamista, avustukset myönnetään pääsääntöisesti työ- tai virkasuhteessa työskenteleville.

Opiskelijajäsenille voidaan myöntää avustusta, mikäli he ovat vammautuneet tai sairastuneet opiskelustaan johtuvissa olosuhteissa ja avustuksena annettava lääketieteellinen hoito todennäköisesti parantaa tai nopeuttaa työelämään siirtymistä.

Avustuksen hakeminen

Avustushakemukset liitteineen toimitetaan rahastolle joko kirjallisesti tai sähköpostitse turvapostilähetyksenä Palomiesliiton toimistoon. Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta siinä on huomioitava avustuksen myöntämisen päätöskriteerit (katso SPALin lisävakuusrahaston menettely- ja toimintaohjeet, kohta 8).

Hakemuksen liitteenä on aina oltava työterveyslääkärin lausunto tai vastaava mahdollisimman luotettava selvitys hakijan terveydentilasta.

Hakemus on toimitettava rahastolle viimeistään 6 kuukauden kuluessa vahinko-, sairaus- tms. tapahtumasta. Tapaturma-asioissa hakemus on kuitenkin toimitettava viimeistään 2 viikon kuluessa vakuutuslaitoksen tai työnantajan kielteisestä päätöksestä.

Avustuksen saajan on hyvä varautua veroseuraamuksiin avustuksen saamisen johdosta.

SPALin Lisävakuusrahaston menettely- ja toimintaohjeet

SPALin Lisävakuusrahaston rekisteriseloste

Kuva avustusrahasto