Etusivu > Jäsenpalvelu > Jäsenedut > Vastuu- ja oikeusturva

Kuva oikeusturvavakuutus

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Palomiesliitto on vakuuttanut jäsenensä ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta. Vakuutus sisältyy liiton jäsenmaksuun. Vakuutus on voimassa aina liiton jäsenten työ- ja virkasuhteissa. Yrittäjänä toimiminen rajautuu vakuutuksen ulkopuolelle.

Vakuutusturva on rakennettu jäsenlähtöisesti: vakuutussopimusten turvaa täydennetään Palomiesliiton puolelta muun muassa takaamalla kaikki jäsenet vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen piiriin. Vakuutusyhtiönä on IF Vahinkovakuutus.

Vakuutusehdoissa vaaditaan yleisesti 10 kuukauden jäsenyyden vähimmäiskestoa, mutta SPAL huolehtii vastuu- ja oikeusturvakorvauksista niidenkin jäsentensä osalta, jotka uusina jäseninä eivät muuten olisi vakuutussopimuksen piirissä. Vakuutuksen korvausperusteen pitää olla syntynyt jäsenyysaikana.

Lisäksi SPAL huolehtii jäsentensä puolesta vakuutuskorvausten omavastuuosuuksista.

Vakuutukset ovat ammattiyhdistyksille tyypillinen jäsenetu, mutta SPALin antama takaus kaikkien jäsenten kuulumisesta vakuutukseen on harvinaisen laaja.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka jäsen ammatissaan virheellä tai laiminlyönnillä aiheuttaa työnantajalle, työtoverille tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan hän on korvausvastuussa. Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 100 000 euroa. Vakuutus ei korvaa varallisuusvahinkoja.

Vakuutus ei korvaa liikennevahinkoja eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen. Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut 8 500 euroon asti työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä asioissa. Tyypillisimmät oikeusturva-asiat liittyvät työ- ja virkasuhteen päättämiseen - esimerkiksi vaaditaan vahingonkorvausta laittomasta irtisanomisesta - ja palkkasaatavariitoihin.

Korvattavia ovat omien kulujen lisäksi myös vastapuolen asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jos ne tulevat vakuutetun maksettavaksi.

Käytännössä vakuutus ei korvaa asiaa, jossa virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta.

Työ- ja virkasuhteen tapaturma-asioissa vakuutus korvaa kustannuksia vakuutusoikeusvaiheessa. SPAL täydentää jäsentensä vakuutusturvaa tältäkin osin niin, että tapaturma-asioiden oikeudellisesta käsittelystä ei aiheudu jäsenelle kuluja varhaisemmassakaan vaiheessa.

Huom. Edellä kerrottu ei ole täydellinen selvitys vakuutusturvasta. Korvattavuuden edellytykset selviävät tarkemmin vakuutusehdoista.

IFin jäsensivut

 

Ifin logo

 

Näin haet vakuutusturvaa:
Ota yhteyttä SPALin toimistoon, joka tekee asiassa esiselvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.