Etusivu > Jäsenpalvelu > Ongelma työpaikalla?

Kuva ongelma työpaikalla

Ongelma työpaikalla?

Joskus työpaikalla voi tulla kitkaa. Asioita ei kannata miettiä yksin. Jäsenten tukena ovat jäsenyhdistykset luottamusmiehineen ja liiton toimisto lakimiespalveluineen.

Miten edetä?
  1. Keskustele ensin oman lähimmän esimiehen kanssa.

Jos ongelma ei ratkea, ole yhteydessä:

  1. Yhdistyksesi luottamusmieheen, jos asia koskee palkkaa, työaikaa tms. työsopimusasiaa
  2. Työsuojeluvaltuutettuun tai -asiamieheen, jos asia koskee työympäristön turvallisuutta tai työsuojelua

Luottamusmies on kyseessä olevan asian mukaisesti yhteydessä työnantajaan, pääluottamusmieheen ja liiton toimistoon. Työsuojeluasiat etenevät talon sisäisen järjestelmän mukaisesti.

Yhdistysten luottamusmiesten yhteystiedot

Liiton toimiston palvelut

Voit aina olla yhteydessä liiton toimistoon, jos sinulla on työhön liittyviä kysymyksiä tai ongelmia!

Toimiston yhteystiedot

Lakimiespalvelut ja oikeusturva

Lakimies- ja asianajopalveluissa ja oikeusturvavakuutusasioissa ole jo varhaisessa vaiheessa yhteydessä liiton toimistoon.