Etusivu > Jäsenpalvelu > Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset 

Tälle sivulle on koottu yleisimpiä liiton toimistolle esitettyjä kysymyksiä.
Jäseneksi liittyminen
Työpaikan vaihtaminen
Työttömyys
Jäsenmaksut
Jäsentietojen muutos
Eläkkeelle jääminen 
Vuorotteluvapaa
Kriisiapu 
Vakuutukset
Lakimiehen palvelut

 


  

Voinko liittyä Palomiesliittoon jo opiskeluaikana

Kyllä voit. Voit liittyä Palomiesliittoon sähköisellä liittymislomakkeella tai täyttää paperisen liittymislomakkeen ja lähettää sen toimistolle. Liittymislomakkeen voit tallentaa netistä, pyytää yhdistyksesi jäsenasioiden hoitajalta tai tilata toimistolta.

Liittymislomakkeet ja ohjeet

Työttömyyskassaan voit liittyä siinä vaiheessa, kun menet kesätöihin tai osa-aikatöihin ja samalla alkaa täyttyä ansiosidonnaisen työttömyysturvan edellyttämä työssäoloehto (vähintään 18 tuntia viikossa). Kun työssäoloa on kertynyt yhteensä 26 viikkoa, olet oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Palomiesliiton jäsenet on vakuutettu JATTK-työttömyyskassassa. Opiskeluajalta ei tarvitse maksaa liiton jäsenmaksua. Mikäli olet liittynyt työttömyyskassaan, maksat vain kassan jäsenmaksun. Jäsenmaksu on 6 euroa kuukaudessa.

Lisätietoa työttömyyskassasta

 


  

Olen valmistunut pelastajaksi, mutta minulla ei ole vielä työpaikkaa. Voinko liittyä Palomiesliittoon?

Kyllä voit. Lomakkeeseen ei merkitä paikallisyhdistystä, vaan tässä tapauksessa liityt liittoon henkilöjäseneksi.

Työttömyyskassaan voit liittyä siinä vaiheessa, kun työllistyt. Työttömyyskassaan voi liittyä myös osa-aikaisesti (vähintään 18 tuntia viikossa) työllistyvät.

Liittymislomake ja ohjeet
Lisätietoa työttömyyskassasta

Takaisin


  

Kuinka voin liittyä Palomiesliittoon?

Liittoon liitytään täyttämällä jäsenlomake, jonka voit täyttää sähköisesti tai tulostaa netistä tai pyytää paikallisyhdistyksen jäsenasioiden hoitajalta. Lomakkeita on yleensä näkyvillä myös työpaikoilla. Tarvittaessa jäsenlomakkeen voi tilata myös liiton toimistolta toimisto@palomiesliitto.fi tai p. 09 867 8880.

Mikäli sinulla on työpaikka tai olet osa-aikaisesti työssä (vähintään 18 tuntia viikossa) on suositeltavaa liittyä myös työttömyyskassaan, koska vain siten varmistat ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Kun työssäoloa on kertynyt yhteensä 26 viikkoa, olet oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Palomiesliiton jäsenet on vakuutettu JATTK-työttömyyskassassa.

Jäsenlomake pitää toimittaa siihen paikallisyhdistykseen, johon liityt. Työttömyyskassan liittymislomake tulee toimittaa suoraan Palomiesliiton toimistolle osoitteeseen Vernissakatu 6, 01300 Vantaa. Työttömyyskassan liittymislomake on syytä toimittaa viivyttelemättä, koska kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, kun lomake saapuu liiton toimistolle.

Liittymislomake ja ohjeet
Lisätietoa työttömyyskassasta

Yhdistysten yhteystiedot

 


  

Kuulun toiseen liittoon, mutta haluaisin liittyä Palomiesliittoon. Kuinka toimin?

Liittoon liitytään täyttämällä jäsenlomake, jonka voit täyttää sähköisesti tai tulostaa nettisivulta tai pyytää paikallisyhdistyksen jäsenasioiden hoitajalta. Lomakkeita on yleensä näkyvillä myös työpaikoilla. Tarvittaessa jäsenlomakkeen voi tilata myös liiton toimistolta toimisto@palomiesliitto.fi tai p. 09 867 8880.

Jäsenlomakkeesta löytyy kohta, jonka täyttämällä valtuutat Palomiesliiton irtisanomaan jäsenyytesi aikaisemmasta liitosta ja mahdollisesta työttömyyskassasta. Aikaisemmasta liitosta eroaminen ja liittyminen Palomiesliittoon kannattaa tehdä kuukauden sisällä, jotta et menetä aiemmassa liitossasi kertynyttä jäsenyysaikaa.

Jäsenlomake pitää toimittaa siihen paikallisyhdistykseen, johon liityt. Työttömyyskassan liittymislomake tulee toimittaa suoraan Palomiesliiton toimistolle osoitteeseen Vernissakatu 6, 01300 Vantaa. Työttömyyskassan liittymislomake on syytä toimittaa viivyttelemättä, koska kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, kun lomake saapuu liiton toimistolle.

Liittymislomakkeet ja ohjeet
Lisätietoa työttömyyskassasta
Yhdistysten yhteystiedot

Takaisin


  

Mitä minun pitää tehdä, kun vaihdan työpaikkaa?

Jäsentietojen muutoksista voit ilmoittaa liiton toimistoon sähköisellä jäsentietojen muutoslomakkeella tai perinteisellä paperisella jäsenilmoituslomakkeella. Sähköisellä muutoslomakkeella uusi työnantaja ilmoitetaan välilehdellä "Työsuhteet" ja paperisella lomakkeella kohdassa ”Työnantajan tiedot”. Täytä samalla myös valtakirja uudelle työnantajalle jäsenmaksun perimiseksi suoraan palkasta. Valtakirja löytyy paperisen lomakkeen lopusta ja sähköisen lomakkeen "Jäsenmaksun perintä" -lehdeltä.

Jos siirryt toisen pelastuslaitoksen palvelukseen, on suositeltavaa vaihtaa myös paikallisyhdistyksen jäsenyyttä. Mikäli vaihdat myös paikallisyhdistystä, muista rastittaa paperisesta jäsenlomakkeesta kohta ”Jäsenyhdistyksen vaihto” ja toimita hakemuksesi uuden yhdistyksesi jäsenasioiden hoitajalle. Sähköisessä lomakkeessa vaihdos tehdään "Jäsenyydet"-välilehdellä.

Jäsentietojen muutos
Yhdistysten yhteystiedot

 


 

Olen jäämässä työttömäksi. Mitä pitää tehdä?

Työttömän pitää ilmoittautua viivyttelemättä työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, jolloin on ollut työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Palomiesliiton jäsenet on vakuutettu JATTK-työttömyyskassassa. Käytännössä se tarkoittaa, että olet osana jäsenmaksuasi maksanut myös työttömyyskassan jäsenmaksun. Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan liittyvät asiat hoidetaan suoraan työttömyyskassan kanssa.

Jos olet kokonaan työtön, voit lähettää ensimmäisen päivärahahakemuksen liitteineen työttömyyskassaan kahden - kolmen viikon ajalta työttömyyden alkamisesta ja sen jälkeen neljältä kalenteriviikolta jälkikäteen. Jos hakemisjaksolla on satunnaisia töitä, liitä palkkatodistukset työaikaselvityksineen mukaan.

Jos teet osa-aikatyötä, hae päivärahaa kalenterikuukausittain tai neljän kalenteriviikon jaksoissa jälkikäteen ja liitä mukaan jäljennös työsopimuksesta sekä palkkatodistus viikoittaisine työaikaselvityksineen haettavalta kuukaudelta. Edellä sanottu koskee myös satunnaisia työpäiviä/työkeikkoja tekeviä.

Muista hoitaa jäsenmaksuvelvoitteesi myös työttömyyden aikana! Työttömyyskassan jäsenmaksu (vakuutusmaksu) tulee aina maksaa, jotta jäsenyys pysyy voimassa. Ole myös yhteydessä liiton toimistoon.

JATTK-työttömyyskassan puhelinpäivystyksestä saat lisätietoja: ma–to klo 9–11.30 p. (09) 720 6820 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@jattk.fi.

Päivärahahakemuksen voit postittaa osoitteeseen: JATTK-työttömyyskassa, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki

Työttömyystietoa JATTKin sivuilla
Ansiopäivärahahakemus JATTKin sivulla
JATTK-työttömyyskassan yhteystiedot

Takaisin


 

Jään pian eläkkeelle. Loppuuko jäsenyyteni Palomiesliitossa?

Palomiesliiton jäsenyytesi jatkuu edelleen, mutta sinun ei tarvitse maksaa enää jäsenmaksua. Vakuutusturvasi on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta.

Eläkeläisjäsenen kannattaa erota työttömyyskassasta, sillä työttömyyskassan etuuksiin ei ole enää eläkkeellä ollessa oikeuksia.

Eläkkeellä jäämisestä tulee ilmoittaa liiton toimistolle mieluiten kirjallisesti esim. sähköpostilla toimisto@palomiesliitto.fi. Ilmoitukseen tulee merkitä, mistä päivämäärästä lähtien on jäänyt eläkkeelle ja että työttömyyskassan jäsenyys voidaan irtisanoa samasta päivämäärästä. Muista lisätä myös omat yhteystiedot.

Mikäli jäät muulle eläkkeelle kuin vanhuus- tai työeläkkeelle (esim. työkyvyttömyyseläkkeelle, sairauseläkkeelle), ota yhteys toimistolle.   

Lisää ohjeita
Toimiston yhteystiedot

 


 

Osoitteeni, puhelinnumeroni tai sähköpostiosoitteeni muuttuu. Ilmoitanko siitä toimistolle?

Liitto saa osoitteenmuutokset suoraan Postista jäsenrekisterijärjestelmään. Mikäli olet kieltänyt osoitetietojen luovutuksen, voit ilmoittaa erikseen osoitteen muutoksesta sähköpostilla toimisto@palomiesliitto.fi tai liiton verkkosivuilla olevalla jäsentietojen muutoslomakkeella.

Puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutokset voi ilmoittaa sähköpostilla (toimisto@palomiesliitto.fi) tai liiton verkkosivuilla olevalla lomakkeella. Liitto lähettää jäsenilleen jäsenuutiskirjeitä sähköpostilla, joten sähköpostiosoitetiedot kannattaa pitää ajan tasalla.

Jäsentietojen muutos

Takaisin


  

Olen jäämässä vuorotteluvapaalle. Miten toimin?

Työntekijä on oikeutettu vuorottelukorvaukseen, jos hänelle on kertynyt eläkevakuutettua työssäoloaikaa vähintään 20 vuotta ja työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Tähän 13 kuukauden ajanjaksoon voi sisältyä yhteensä enintään 30 päivän palkaton poissaolo. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan työssäoloon.

Työttömyyskassa voi maksaa vuorottelukorvausta, jos työntekijä on ollut kassan jäsenenä ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 6 kk (= 26 vko), muutoin korvauksen maksaa Kela. Vuorotteluvapaalle lähtevällä on oikeus vuorottelukorvaukseen, joka on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon vuorottelija olisi oikeutettu työttömänä ollessaan.

Vuorotteluvapaasta pitää muistaa ilmoittaa myös Palomiesliiton toimistolle, sillä liiton jäsenmaksu tulee maksaa myös vuorotteluvapaan ajalta. Normaalisti jäsenmaksu tulee liittoon työnantajaperinnän kautta, mutta vuorotteluvapaalla jäsen maksaa itse jäsenmaksunsa. Vuorotteluvapaalla olevan jäsenmaksu on 10 euroa kuukaudessa.

Ilmoitus vuorotteluvapaalle jäämisestä tehdään sähköisellä jäsentietojen muutoslomakkeella tai sähköpostilla toimisto@palomiesliitto.fi.  Sähköisessä lomakkeessa vuorovapaalle jäämisestä ja jäsenmaksun perinnän muuttumisesta ilmoitetaan "Jäsenmaksun perintä" -lehdellä.

Sähköinen jäsentietojen muutoslomake
Vuorottelukorvauksesta JATTKin sivuilla

 


 

Lähden AP-kurssille, miten käy jäsenmaksun?

Jos kurssin aikana et ole vakituisessa työssä, maksat vain työttömyyskassan jäsenmaksun 6 euroa kuukaudessa. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 0 euroa opiskeluajalta. Ilmoita opiskelusta toimistolle.

Jäsentietojen muutos

Takaisin


 

Palkanmaksuni keskeytyy, mitä tapahtuu jäsenmaksulleni?

Ilman ansiotuloa olevan jäsenen (työtön, perhevapaalla, sairausloma, vuorotteluvapaa tms.) jäsenmaksu on 10 euroa kuukaudessa. Muista ilmoittaa työssä poissaolosta itse toimistolle! Tieto ei tule työantajasi kautta.

Jäsentietojen muutos

 


 

Mistä saan apua vakavassa loukkaantumisessa tms. kriisitilanteessa?

Henkilökohtaisissa tai perheen kriisitilanteessa ole ensin yhteydessä omaan paikallisyhdistykseesi ja tarvittaessa liiton toimistolle. Tukitoimet katsotaan tilanteen mukaan.

Yhdistysten yhteystiedot
Toimiston yhteystiedot

 


 

Mistä saan hautausavustusta?

Liitolla ei ole vakiintunutta hautausavustusta. Pääsääntöisesti avustusta kysytään oman kunnan sosiaalitoimistosta.

 


 

Millaisia urheilutilanteita tapaturmavakuutus korvaa?

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin perustuen. Hoitokulujen varalta turva on 6 366 euroa ja pysyvän haitan varalta 11 779 euroa.

Vakuutus ei korvaa tapaturmia, jotka sattuvat urheiluliiton tai -seuran järjestämissä kilpailuissa, otteluissa tai niitä varten järjestetyissä harjoituksissa. Myöskään valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa sattuneita tapaturmia ei korvata. “Puulaakiurheilu” on vakuutuksen piirissä.

Vakuutusehdoissa määritellään riskialttiita lajeja, joita harrastaessa tai kokeiltaessa sattuneita tapaturmia ei korvata. Näitä lajeja ovat esimerkiksi urheilu- tai laitesukellus, taistelu tai itsepuolustuslajit, kiipeilylajit, ilmailulajit tai moottoriurheilu.

Tarkempia tietoja korvattavista tapaturmista saa If-asiakaspalvelusta, puh. 010 19 19 19.

SPAL:n kansio If:n kotisivulla

 


 

Tarvitsen lakimiehen apua yksityisasioissani. Saako liiton kautta apua?

Saat liiton kautta yhteyden lakiasiaintoimistoon, joka auttaa yksityisasioissa. Kysy yhteystietoja toimistolta.

Toimiston yhteystiedot

Takaisin