Etusivu > Opi ja osallistu > Pelastustoimen lait ja ohjeet

Kuva pelastustoimi

Pelastustoimen lait ja ohjeet 

Pelastustoimea koskevat lait, asetukset, ohjeet ja päätökset on koottu sisäministeriön pelastusosaston lainsäädäntö-sivulle. Tässä on esitelty muutamia merkittävimpiä lakeja ja ohjeita.

 

Pelastuslaki
 • Laki Finlex-säädöstietokannassa
 • Tullut voimaan 1.7.2011
 • Pelastuslaki on pelastustoimintaa, onnettomuuksien ehkäisyä ja väestönsuojelua sääntelevä yleislaki. Näiden toimintojen muodostamaa toimialaa kutsutaan pelastustoimeksi. Pelastuslaissa määritellään eri tahojen vastuut pelastustoimen tehtävien hoitamisessa. (Lähde: Hallituksen esitys 257/2010). 
Toimintavalmiusohje
Pelastussukellusohje
 • Pelastussukellusohje SM:n sivulla
 • Tullut voimaan 30.11.2007
 • Pelastussukellusohjetta sovelletaan pelastussukellukseen ja pintapelastukseen. Ohjeen tarkoituksena on ohjata käytäntöjä, jotka edistävät pelastussukelluksen ja pintapelastuksen turvallisuutta. Pelastussukellukseen kuuluvat savu-, kemikaali- ja vesisukellus.
  (Lähde: Pelastussukellusohje)  
Ohje alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta
 • Ohje SM:n sivulla
 • Julkaistu 30.9.2013
 • Pelastustoimen palvelutasosta päättää alueen pelastustoimi kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.
  (Lähde: Ohje alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä)

Takaisin

Tunnisteet: lainsäädäntö