Turvallinen Suomi -seminaari 2014

Esitykset Turvallinen Suomi -seminaarista 27.5.2014

Puheenjohtaja Kim Nikula, Palomiesliitto:
Pelastustoimen rakenneuudistus

[Powerpoint-tiedosto]

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulu:
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos osana Oulun kaupungin turvallisuussuunnittelua
[Powerpoint-tiedosto]

Pelastusjohtaja Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos:
Pelastustoimen alueelliset uudistumismahdollisuudet ja -haasteet
[Powerpoint-tiedosto]

Rehtori Kimmo Himberg, Poliisiammattikorkeakoulu:
Poliisin koulutusuudistus ja pora III -hanke
[Powerpoint-tiedosto]

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen, Sisäministeriö, pelastusosasto:
Pelastustoimen rakenneuudistus ja muut tulevaisuuden kehittämistarpeet
[Powerpoint-tiedosto]

Lue seminaarin jutut Pelastusalan ammattilaisen nro 3/14 digilehdestä

Turvallinen Suomi -tunnus