Etusivu > Palomiesliitto

Kuva Palomiesliitto

Yhdessä olemme vahvempia!

Suomen Palomiesliitto SPAL on Suomen suurin pelastusalan ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskustyöntekijöiden etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.

SPALissa on yli 4 900 jäsentä, jotka työskentelevät kuntasektorilla pelastusalan ja ensihoidon ammateissa sekä valtion hätäkeskuksissa. Jäsenten tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat mm. palomies, palomies-sairaankuljettaja, ensihoitaja, palomies-ensihoitaja, paloesimies, ylipalomies, palomestari, palopäällikkö ja hätäkeskuspäivystäjä.

Liitto muodostuu 30 jäsenyhdistyksestä, joiden kautta jäsenet saavat luottamusmiespalvelut ja virkasuhdeneuvontaa. Yhdistykset toimivat itsenäisesti omien sääntöjensä mukaisesti ja järjestävät erilaista toimintaa.

Jäsenyhdistyksistä 29 on pelastustoimen ja ensihoidon jäsenten paikallisyhdistyksiä. Hätäkeskuksissa työskentelevien yhdistys on Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL.

SPAL on vahvasti mukana pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskushenkilöstön edunvalvonnassa: työehtojen ja työolojen kehittämisessä. Etujärjestönä liitto valvoo jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja, vaikuttaa heidän yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaa ja keskinäistä vastuuntuntoa.

Palomiesliiton esite

Klikkaa kuvaa niin liiton esite avautuu.

SPALin organisaatio

Liittokokous
ylin päätäntävalta

Hallitus
päättää taloudesta ja toiminnasta, toimeenpanee liittokokouksen päätökset

Järjestön johtaja
johtaa liiton toimintaa ja toimistoa, toimeenpanee hallituksen päätökset

Liiton toimisto
edunvalvonta, jäsen-, hallinto- ja tukipalvelut, sidosryhmätyö & viestintä