Etusivu > Palomiesliitto > Ansiomerkkisääntö

Kuva ansiomerkeistä

Palomiesliiton ansiomerkit

Palomiesliiton liittohallitus on ottanut käyttöön SPALin ansiomerkin. Ansiomerkin saajat julkistetaan liittokokouksessa.

Ansiomerkki voidaan myöntää Palomiesliiton nykyiselle tai entiselle jäsenelle, joka 1) on ansiokkaasti toiminut liiton ja/tai sen jäsenyhdistyksen hallinnossa; tai 2) on ansiokkaasti edistänyt liiton jäsenten etuja työyhteisössä; tai 3) on ammatillisesti toiminut esimerkillisesti ja kunnioitettavasti; tai 4) on toiminnallaan vaikuttanut myönteisesti jäsenten yhteiskunnalliseen asemaan ja/tai keskinäiseen yhteenkuuluvuuteen.

Ansiomerkin myöntämistä voivat esittää liiton viralliset jäsenyhdistykset liittohallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Myönnetystä ansiomerkistä liiton toimisto perii yhdistykseltä 50 euron toimitusmaksun.

Hakemuksessa tulee olla vähintään seuraavat tiedot: henkilötiedot, virkatiedot ja työnantajatiedot, kuvaus työurasta, tiedot jäsenyydestä Palomiesliitossa ja perustelut ansiomerkin myöntämiselle. Yhdistyksen tulee tarkistaa jäsenyystiedot liiton toimistolta ennen esityksen lähettämistä.


 

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n

ANSIOMERKKISÄÄNTÖ

Hyväksytty liittohallituksessa 17.9.2013

1 § Ansiomerkin määrittely

Palomiesliitto myöntää liiton ansiomerkkiä tunnustuksena jäsenten hyväksi tehdystä työstä.

2 § Ansiomerkin myöntämisen perusteet

Ansiomerkki voidaan myöntää Palomiesliiton nykyiselle tai entiselle jäsenelle, joka

1) on ansiokkaasti toiminut liiton ja/tai sen jäsenyhdistyksen hallinnossa; tai

2) on ansiokkaasti edistänyt liiton jäsenten etuja työyhteisössä; tai

3) on ammatillisesti toiminut esimerkillisesti ja kunnioitettavasti; tai

4) on toiminnallaan vaikuttanut myönteisesti jäsenten yhteiskunnalliseen asemaan ja/tai keskinäiseen yhteenkuuluvuuteen.

3 § Ansiomerkkiluokat

Merkkejä myönnetään kahdessa luokassa:

1) Palomiesliiton kultainen ansiomerkki

2) Palomiesliiton hopeinen ansiomerkki

Liittohallitus käyttää merkkejä myöntäessään harkintaansa niin, että kultainen merkki myönnetään erityisen painavista perusteista.

4 § Ansiomerkin myöntäminen

Päätöksen ansiomerkin myöntämisestä tekee liittohallitus. Päätöksessä ilmoitetaan ne ansiomerkin saajat, joille merkki luovutetaan seuraavassa liittokokouksessa.

Liittohallitus voi myöntää ansiomerkkejä myös oman harkintansa mukaan tämän ansiomerkkisäännön puitteissa.

Liittohallituksen edustajat luovuttavat ansiomerkin liittokokouksen yhteydessä.

5 § Kunniakirja

Ansiomerkin mukana saajalle annetaan kunniakirja, josta selviää merkin numerointi ja myöntämisen perusteet säännön pykälän 2 mukaisesti.

6 § Ansiomerkin hakeminen

Ansiomerkin myöntämistä voivat esittää Palomiesliiton viralliset jäsenyhdistykset liittohallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus tulee toimittaa liittohallitukselle kolme kuukautta ennen sitä liittokokousta, jossa merkki toivotaan luovutettavan.

Hakemuksessa tulee olla vähintään seuraavat tiedot: henkilötiedot, virkatiedot ja työnantajatiedot, kuvaus työurasta, tiedot jäsenyydestä Palomiesliitossa ja perustelut ansiomerkin myöntämiselle säännön pykälän 2 mukaisesti.

Hakemuksessa voidaan esittää myös muita vapaamuotoisia perusteluja ansiomerkin myöntämiselle. Yhdistyksen tulee tarkistaa jäsenyystiedot Palomiesliiton toimistolta ennen esityksen lähettämistä.

Hakemus tehdään yleisesti ansiomerkille. Liittohallitus päättää hakemuksen perustelujen pohjalta, myönnetäänkö henkilölle kultainen tai hopeinen merkki.

Jäsenet voivat tehdä esityksiä ansiomerkin myöntämisestä jäsenyhdistyksille. Jäsenyhdistykset käsittelevät esitykset oman kokouskäytäntönsä mukaisesti. Jäsenten esitykset noudattavat samaa muotoa kuin jäsenyhdistysten esitykset.

Myönnetystä ansiomerkistä liiton toimisto perii jäsenyhdistykseltä 50 euron toimitusmaksun.

7 § Ansiomerkkiluettelo

Ansiomerkit ovat numeroituja. Liiton toimisto pitää yllä ansiomerkkiluetteloa.

8 § Muutokset ansiomerkkisääntöön

Liittohallitus voi tehdä ansiomerkkisääntöön muutoksia jäsenyhdistysten esityksestä.