Etusivu > Palomiesliitto > Edunvalvonta

Kuva edunvalvonta

Edunvalvonta

Virka- ja työehtosopimus on oikeudenmukaisen työelämän perusta. Se on ammattiliittojen ja työnantajaliiton välinen sopimus työnteon vähimmäisehdoista, kuten palkasta, työajasta, lomista ja irtisanomissuojasta.

Kuntasektorilla Palomiesliitto neuvottelee yhdessä pääsopijajärjestö Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHon kanssa jäsenkuntansa virka- ja työehtosopimukseen liittyvistä asioista. SPAL vastaa itsenäisesti omasta neuvottelutoiminnastaan sekä paikallis- että keskustasolla. Neuvottelujen toisena osapuolena ovat työnantajat ja heitä edustava KT Kuntatyönantajat.

Valtion palveluksessa työskentelevien hätäkeskustyöntekijöiden virkaehtosopimusten neuvotteluista vastaa Ammattiliitto Pro. SPAL on valtion palveluksessa olevien jäsentensä osalta Ammattiliitto Pron yhteisöjäsen. Näissä neuvotteluissa toisena osapuolena on Valtion työmarkkinalaitos.

Edunvalvonnan rungon muodostavat luottamusmiehet. Pääluottamusmies neuvottelee ja sopii työnantajan kanssa paikallisista työehtosopimuksista ja käy virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisia asioita koskevat neuvottelut. Pääluottamusmiesten lisäksi pelastuslaitoksissa ja hätäkeskuksissa on omat työpaikkatason luottamusmiehet.

Palkansaajien keskusjärjestönä STTK

Suomessa on kolme palkansaajien keskusjärjestöä: SAK, STTK ja Akava. Palomiesliitto on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen. STTK tekee edunvalvontaa valtakunnallisella ja EU-tasolla sekä osallistuu lainsäädännön valmisteluun. SPAL:lla on STTK:ssa hallituksen jäsenen paikka ja edustajiston jäsenen paikka.

Tunnisteet: edunvalvonta, koho, pardia, sttk

 

SPALin jäsenyydet

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo