Etusivu > Palomiesliitto > Edunvalvonta > Virka- ja työehtosopimus

Virka- ja työehtosopimus

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset

Kunnissa, kuntayhtymissä ja seutuhallintojen palveluksessa palo- ja pelastustoimessa viranhaltijoina ja kuukausipalkkaisina työntekijöinä työskenteleviin sovelletaan sekä Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) että Teknisten sopimusta (TS). KVTES-sopimusta sovelletaan, jollei TS-sopimuksessa ole toisin määrätty.

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset tehdään Kuntatyönantajan ja pääsopijajärjestöjen välillä. Palomiesliitto vastaa KoHon Teknisten sopimuksen neuvottelutoiminnasta.

Tutustu KVTES- ja TS-asiakirjoihin. Kaikki linkit vievät Kuntatyönantajan sivuille.

Katso myös:

Valtion virka- ja työehtosopimukset

Valtion henkilöstön oikeusasemasta säädetään virkamiesten osalta valtion virkamieslaissa ja -asetuksessa ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön osalta työsopimuslaissa. Virkaehtosopimuslaissa säädetään virkasuhteen ja työehtosopimuslaissa työsuhteen ehtojen sääntelyjärjestelmästä.

Lisäksi valtion virkamiesten osalta neuvottelumenettelystä on sovittu virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentävällä valtion pääsopimuksella. Valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän mukaisesti sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksin ja virastotason tarkentavin virkaehtosopimuksin ja työehtosopimuksin virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista.

Ammattiliitto Pro vastaa valtiolla työskentelevien Palomiesliiton jäsenten neuvottelutoiminnasta. Pro neuvottelee valtion virka- ja työehtosopimukset työnantajaa edustavan Valtion työmarkkinalaitoksen VTML:n kanssa.

Katso lisäksi

Tunnisteet: ktn, kuntatyönantaja, kvtes, palkkaus, teknisten sopimus