Kysely työajasta Etelä-Savon pelastuslaitoksella

Voit vastata kyselyyn, jos työskentelet Etelä-Savon pelastuslaitoksella ja työaikasi muuttui toukokuussa 24 tunnin työvuoroista 12 tunnin työvuoroihin.

  • Vastauksia voidaan käyttää Palomiesliiton lehden jutussa, joka käsittelee Etelä-Savon pelastuslaitoksen työaikamuutosta.
  • Vastauksia voidaan käyttää myös Etelä-Savon alueella toimivien palomiesten ammattiyhdistysten edunvalvontatyössä.

Vastaukset annetaan nimettömänä. Vastausta ja vastaajaa ei pystytä yhdistämään.