Etusivu > Palomiesliitto > Liittokokous > Liittokokous 2013

Liittokokous 27.11.2013 Oulussa

Uudistus ei saa vaarantaa toimintavalmiutta

Edessä on pelastustoimen suuri rakenteellinen muutos, mutta palvelutasosta on pidettävä kiinni, todettiin juhlavuoden liittokokouksessa.

Palomiesliiton vuoden 2013  liittokokous ja jäsenjuhla järjestettiin Oulussa tunnelmallisessa Maikkulan Kartanossa 27. marraskuuta. Paikalle saapui noin 180 liiton jäsentä, jonka lisäksi juhlaan osallistui paikallisia kutsuvieraita lähialueiden pelastuslaitoksista, Oulun hätäkeskuksesta ja Oulun kaupungilta.

Iltajuhlaan huipennettiin SPALin 20-vuotisjuhlavuosi, jonka viettäminen aloitettiin jo toukokuussa ensimmäisessä jäsenjuhlassa Helsingin Uunisaaressa ja Turvallinen Suomi -seminaarissa. Juhlat haluttiin järjestää kaksiosaisina ja eri puolilla Suomea, jotta mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan tapahtumiin.

Liittokokouksen julkilausuma:

Pelastuslaitosten uudistumisessa viisi avaintekijää

Pelastustoimen rakenteelliset uudistukset ovat tarpeellisia, jotta pelastuslaitokset ovat tulevaisuudessa taloudellisesti ja toiminnallisesti elinvoimaisia. Hallinnon uudistamisella on Suomeen mahdollista muodostaa 6 tai 7 uutta pelastuslaitosta.

Pelastustoimen tehostaminen tulee toteuttaa viiden avaintekijän strategian kautta:

1. Pelastuslaitosten hallintoa tulee yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa.

2. Pelastuslaitosten toimintakulttuuria on kehitettävä niin, että kapeasta hierarkkisesta linjaorganisaatiosta päästään matalampaan ja leveämpään asiantuntijaorganisaatioon. Miehistö- ja esimiestason osaamista tulee hyödyntää johtamisessa ja päätöksenteossa aiempaa tehokkaammin.

3. Pelastusalan koulutusta kehitetään vastaamaan yhteiskunnan pelastustoimelle esittämiä vaatimuksia ja pelastuslaitoksien sisäistä toimintapotentiaalia. Palomiehen peruskoulutuksen tulee olla ammattikorkeakoulutasoinen ja päällystön koulutus ylempi ammattikorkeakoulutasoinen.

4. Pelastuslaitosten henkilöstön työhyvinvointia ja työterveyttä tulee edistää. Työuramahdollisuuksia tulee kehittää niin, että ala tarjoaa työntekijöille osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia sekä kunniallisia tehtäviä palomiehille läpi työuran.

5. Pelastusalan toimijoiden tehtävät ja vastuut tulee selventää. Verorahoilla kustannettavan pelastustoimen tulee perustua tehokkaaseen viranomaistoimintaan.

Pelastuslaitosten operatiivista palvelutasoa ei uudistuksessa saa vaarantaa esimerkiksi toimintavalmiuden suunnitteluohjeen tai pelastussukellusohjeen heikentämisellä. Uudistusohjelman ei tule olla pelastuslaitosten operatiivisen henkilöstön mitoitukseen tähtäävä säästöohjelma. Muutostilanteessa vakinaisten palokuntien operatiivisen henkilöstön asema on turvattava.

Tunnisteet: liittokokous