Etusivu > Palomiesliitto > Liittokokous > Liittokokous 2018

Palomiesliiton ansiomerkit 2018

Kultainen ansiomerkki

Timo Kajaste
Petteri Kohonen
Mikko Koivuluoma
Raimo Korva
Jukka Mylly
Pasi Mänty
Tiina-Riikka Nyman
Jarkko Savilepo
Tuomo Taskinen
Petri Torkkel
Jukka Tuomila

Hopeinen ansiomerkki

Jarmo Ala-Hukkala
Juha Barck
Jarmo Haapaniemi
Veli-Matti Hakala
Toni Holopainen
Seppo Huhtala
Ilkka Karjalainen
Heikki Kivelä
Jiri Käppi
Pertti Lampinen
Heikki Mäki
Mikko Närhi
Heikki Ojantakanen
Leena Piekkola
Arto Pirttimaa
Raine Rajala
Jari Ranta-aho
Teuvo Saarinen
Mikko Terävä
Pertti Tuominen
Tuomas Vaismaa