Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Blogi: Kimin kynästä > Kenen on vastuu, jos ERICA vie harhaan?
30.10.2018

Kenen on vastuu, jos ERICA vie harhaan?

Hätäkeskuksissa valmistaudutaan parhaillaan ottamaan käyttöön uutta ERICA-hätäkeskustietojärjestelmää. Sille on asetettu kovia odotuksia.

Sen odotetaan tasaavan ruuhkautuneiden hätäkeskusten hätäpuheluja valtakunnallisesti ja siten helpottavan niin ruuhkapiikkejä kuin työtaakkaa keskuksissa, joissa kärsitään resurssipulasta. Järjestelmän sanotaan tuovan myös tasalaatuisuutta puhelujen käsittelyyn.

Näin varmasti onkin. Mutta ERICA tuo tullessaan myös muutaman haasteen, jotka Hätäkeskuslaitoksessa olisi syytä selvittää ennen järjestelmän käyttöönottoa.

ERICAn yksi idea on automatisoida puhelujenkäsittelyprosessi. Järjestelmä esittää päivystäjälle kysymyksiä, joihin hänen on saatava vastaukset hätäpuhelun soittajalta, ennen kuin järjestelmä suostuu jatkamaan käsittelyä eteenpäin. Vastauksista riippuu, millaista riskianalyysiä järjestelmä ryhtyy rakentamaan ja minkälaisia tarkentavia kysymyksiä se jatkossa esittää.

ERICA analysoi kuin kone. Sillä ei ole samanlaista tilannetietoisuutta, tunneälyä eikä intuitiota kuin kokeneella päivystäjällä on. Näitä ominaisuuksia tarvitaan toisinaan kun hädässä oleva soittaja ei kykene antamaan rationaalisia tai totuuden mukaisia vastauksia.

Päivystäjän on vietävä puhelunkäsittely loppuun asti sillä uralla, minkä ERICA valitsee soittajan vastausten perusteella, vaikka hän olisi järjestelmän kanssa eri mieltä.

Jos tietojärjestelmä määrää miten hätäpuhelua viedään eteenpäin, millaiseen riskianalyysiin päädytään ja mitä apua lähetetään ilman, että päivystäjä voi vaikuttaa asiaan, niin siirretäänkö tuolloin merkittävää julkista valtaa hätäkeskuspäivystäjältä tietojärjestelmälle?

Perustuslain näkökulmasta tämä ei liene ongelmatonta. Perustuslain 124 §:ssä todetaan, että ”merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle”.

Ongelmallista tietojärjestelmän ylivalta puhelun käsittelyprosessissa on myös päivystäjän oikeusturvan näkökulmasta. Entä jos ERICAn valitsema ura johtaa harhaan ja hädässä oleva ei saakaan sitä apua, mitä hän tarvitsisi. Kenen on silloin vastuu?

Joutuuko päivystäjä syytteeseen, jos hän on ollut pakotettu noudattamaan järjestelmän viitoittamaa tietä väärään riskianalyysiin – vaikka hän itse olisi analysoinut tilanteen toisin? Miten tällaisessa tapauksessa suhtaudutaan virkavastuuseen?

Onko lopullisessa virkavastuussa se henkilö, joka on vastemäärityksen luonut, vai henkilö, joka on hyväksynyt järjestelmän käyttöönoton? Vai onko vastuussa Hätäkeskuslaitos, jonka tietotekniset järjestelmät siirtävät päätöksentekovaltaa päivystäjältä tietojärjestelmälle?

Toivon, että Erican käyttöönoton kiireiden keskellä Hätäkeskuslaitos selvittää yhdessä henkilöstön kanssa hätäkeskuspäivystäjän oikeusturvaan liittyviä epäselvyyksiä.

Kim Nikula
järjestön johtaja


Lähettäjä
Webmaster
30.10.2018
Viimeksi muokattu
30.10.2018
Voit kommentoida kirjoitusta omalla nimelläsi. Ilman omaa nimeä lähetetyt viestit poistetaan.
Lähettäjä
webmaster
30.10.2018