Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Blogi: Kimin kynästä > Palvelulupauksista on pidettävä kiinni
12.02.2019

Palvelulupauksista on pidettävä kiinni

Vanhusten hoidon henkilöstömitoitus on ollut valtakunnan puhutuin aihe viime viikkojen aikana, ja ihan aiheesta.

Henkilöstömitoituksen riittävyyden ja laadukkaan hoidon puolesta ovat mm. KoHo-sisarjärjestöt (SuPer ja Tehy) kampanjoineet vuosikausia. He ovat vaatineet hoidon tarpeita vastaavaa henkilöstömitoitusta sekä edellyttäneet suosituksen kirjaamista lakisääteiseksi velvoitteeksi.

Kannatan lämpimästi sitä, että vanhuksille taataan laadukas ja virikkeellinen palvelu sekä hyvä hoito, ja tämä tulee varmistaa julkisin verovaroin.

Vanhusten hoito ei tietenkään ole ainoa toimiala, jossa palvelulupauksia ei ole kyetty kaikilta osin toteuttamaan. Esimerkkinä mainitakseni pelastustoimi, ensihoito ja hätäkeskustoiminta.

Mitkä ovat näiden toimialojen palvelulupaukset kansalaisille? Kuinka monta ensihoitajaa, pelastusalan ammattilaista sekä hätäkeskuspäivystäjää tarvitaan valtakunnassa, jotta kykenemme tarjoamaan laadukasta palvelua niin normaali- kuin poikkeusolosuhteissa?

Miten me vastaamme hätäkeskuspäivystäjien krooniseen henkilöstöpulaan? Miten Suomessa toimii mikään viranomaistoiminta tai edes vanhusten hoito, mikäli 112:n selkäranka katkeaa hätäkeskuksen henkilöstöpulan johdosta?

Mikä olisi riittävä määrä ensihoitoyksiköitä Suomen kokoisessa valtiossa? Miten vanhusten hoito turvataan hätätilanteissa tai kuljetukset hoitopaikkoihin, mikäli meillä ei ole riittävää määrää yksiköitä ja ensihoitohenkilöstöä toimintavalmiudessa ympäri vuorokauden?

Entäpä pelastustoimen toimintavalmiusaika onnettomuustilanteissa? Antavatko kansalaiset legitimiteetin 43 tai 54 minuutin toimintavalmiusajalle hätätilanteissa? Tai hyväksyvätkö he sen, että pelastustoimen palvelulupauksen mukaisesti on riittävää, että tavoitamme kohteet vain 50 % tehtävissämme?

Strategian ja tavoitteiden tulisi ohjata henkilöstömitoitusta. Lisäksi tarvitsemme toimialoille henkilöstösuunnitelman, jossa on varmistettu riittävä henkilöstömitoitus strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja kyllä, tarvitsemme mittareita, jotka ohjaavat henkilöstömitoitusta. Ne voivat olla lakiin kirjattuja vaatimuksia, asiakaspalvelulupauksia, toimintavalmiusaikaan liittyviä odotuksia ja ennen kaikkea laatuperusteisia palvelulupauksia.

Nyt on se aika, kun toimialalla pitäisi olla selvät askeleet hallitusohjelmatavoitteiden suhteen. Kykenemmekö yhdessä luomaan tavoitteet, jotka osoittavat poliitikoille, että investoinnit pelastustoimeen, ensihoitoon ja hätäkeskushenkilöstöön tuottavat yhteiskunnalle turvallisuutta ja hyvinvointia moninkertaisesti investointeihin nähden?

Palvelulupauksista tulee pitää kiinni. Se edellyttää lisää henkilöstöresursseja, strategista johtamista, tiedolla johtamista, osaamisen ja tutkimustoiminnan kehittämistä sekä uusia innovaatioita.

Kansalaiset ovat selvitysten mukaan valmiita investoimaan 112-viranomaisiin — toivottavasti myös tulevat kansanedustajat!

Kim Nikula
järjestön johtaja


Lähettäjä
Webmaster
12.02.2019
Viimeksi muokattu
12.02.2019
Voit kommentoida kirjoitusta omalla nimelläsi. Ilman omaa nimeä lähetetyt viestit poistetaan.
Lähettäjä
webmaster
12.02.2019