26.06.2017

Kylmä virtaus puhaltaa

Kun Palomiesliitto julkisuudessa ottaa kantaa johonkin asiaan, se usein liittyy pelastustoimen toimintavalmiuden ylläpitoon, kuten riittävään vakinaisen operatiivisen henkilöstön määrään työvuoroissa.

Ammattilaisille välitön lähtövalmius riittävällä vasteella on työturvallisuutta - kansalaisille se tarkoittaa nopeaa avun saantia, kun henki ja omaisuus ovat uhattuna.

Tässä yhteydessä on hyvä ymmärtää, että liitto ei vain räksytä lehtien palstoilla. Jos sanomme jotain julkisuudessa, olemme jo sitä ennen pyrkineet keskustelemaan paikallisesta tilanteesta työnantajan kanssa tai tukeneet jäsenyhdistystä tilanteen ratkaisemiseksi.

Jokaista mediassa ulostuloa kohti on kymmeniä liiton jäseniltä saatuja viestejä, pyyntöjä ja vaatimuksia.

Viime aikoina Palomiesliiton saamassa jäsenten palautteessa on näkynyt, että työpaikoilla käy kylmä puhuri. Joissain tapauksissa työntekijä on kokenut, että hänen tekemänsä perusteltu kysymys tai vaatimus on johtanut asiattomaan käytökseen. Kun julkisesti nöyryytetään tai uhkaillaan, mennään todella matalissa vesissä! Pelottelu ja sanelupolitiikka ei saa kuulua enää kenenkään johtamistyyliin.

Korostan että kokemukset eivät liity vain yksittäiseen pelastuslaitokseen tai paloasemaan, sillä viestejä tulee useammalta suunnalta Suomea. Paikoin henkilöstön työhyvinvointi on romahtanut, jos kauniisti sanoo. Moni liiton toimistolle tai luottamusmieheen yhteyttä ottanut palomies käyttää kirosanaa.

Monet palomiehet kertovat hakeutuvansa tilanteen tullen toiseen pelastuslaitokseen tai kokonaan toiselle alalle. Kun vahvuuksien, henkistöjohtamisen ja varallaolojärjestelmien puutteet ovat yleisesti tiedossa, on pelastuslaitoksilla jatkossa yhä vaikeampaa rekrytoida palvelukseensa uusia pelastajia. Mitäs sitten tehdään? Huonoa mainetta ei hetkessä käännetä parempaan.

Isompi kuva on yhteiskunnan kokonaisturvallisuus. Alivahvuuksilla ja viidentoista minuutin varallaolo-ohjeilla puljaavien pelastuslaitosten on syytä olla rehellisiä kansalaisia kohtaan: ehkä asukkaiden on sitten syytä lisätä omatoimista varautumista ja olla luottamatta siihen, että viranomaisapu saapuisi aina nopeasti paikalle.

Paikoin on merkkejä siitä, että rehellisyyttä saa etsiä kuin neulaa heinäsuovasta. Päättäjien suuntaan vakuutetaan järjestelmän toimivan, vaikka talon sisällä tiedetään, että palvelutasopäätös ei toteudu.

Kylmä virtaus puhaltaa, mutta sehän tarkoittaa, että jatkossa voi olla lämpimämpääkin! Sen eteen teemme töitä.

On hyvä muistaa, että monessa pelastuslaitoksessa tehdään tuloksellista yhteistoimintaa. Ne ovat hyviä esimerkkejä. Yhdessä valmistelu ja tekeminen on ainoa tapa ratkaista asioita kestävästi.

Toivotan turvallista kesää, olit sitten työssä tai lomalla!

Stay safe,

Kim Nikula
järjestön johtaja


Lähettäjä
Webmaster
26.06.2017
Viimeksi muokattu
26.06.2017
Voit kommentoida kirjoitusta omalla nimelläsi. Ilman omaa nimeä lähetetyt viestit poistetaan.
Lähettäjä
webmaster
26.06.2017