Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Blogi: Kimin kynästä > Esimerkillä yhdenvertaisempaan pelastustoimeen
13.11.2017

Esimerkillä yhdenvertaisempaan pelastustoimeen

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatiminen vuoden 2016 loppuun mennessä koski myös pelastuslaitoksia. Täyttyikö pykälä? Ja jos täyttyi, onko kyseessä vain paperi vai asia jota oikeasti sovelletaan?

Uskallan väittää, että meillä pelastustoimessa on vielä paljon petrattavaa tässä asiassa.

Palomiesliitto teki syksyllä kyselyn, miten pelastuslaitoksissa oli toteutettu lain edellyttämät yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Kyselyn perusteella laitoksista löytyy yleensä konsernin tason, isäntäkunnan suunnitelmat ja jopa yksi pelastuslaitos oli tehnyt oman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman. Epäselvyyttä oli siitä, miten suunnitelmat oli jalkautettu käytäntöön.

Papereita saa olla nipussa vaikka kuinka paljon, mutta ne eivät hyödytä ketään, jos suunnitelmat eivät jalkaudu organisaatioon. Tavoitteita täytyy myös käydä läpi säännöllisesti ja tarkastella, miten ne ovat toteutuneet.

Vaikka lain kirjain täyttyy, se ei riitä. Meidän tulee viranomaisina olla esimerkkinä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Meidän tulee hyväksyä toisemme sellaisina kuin olemme, ja suhtautua toisiimme yhdenvertaisesti.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuudestaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yhdenvertainen pelastuslaitos saavutetaan esimerkillä – ei ainoastaan johtajien esimerkillä johtamisella vaan jokaisen työntekijän esimerkillä.

Tärkeintä on, että laitoksen johto on sitoutunut yhdenvertaisuuden edistämiseen. Jos johdolta ei tule esimerkkiä ja legimiteettiä yhdevertaisuuden edistämiselle, ei se myöskään jalkaudu pelastuslaitoksen arkipäivään.

Meidän on myös lisättävä osaamista tasa-arvoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Se ei riitä, että olemme äärimmäisen hyviä operatiivisia johtajia. Yhdenvertaisuuden jalkauttaminen käytäntöön edellyttää, että se on otettu huomioon päällystön ja alipäällystön koulutuksessa esimerkiksi moninaisuuden johtamisen opettamisessa.

Myös luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja on koulutettava, jotta heidän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden hallinta kehittyy. Tästä Palomiesliitto onkin ottanut jo kopin. Me haluamme, että nämä avainasemassa olevat henkilöt pystyvät ottamaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioita esille työpaikallaan.

Yhdessä rakennamme yhdenvertaisen pelastustoimen!

Kim Nikula
järjestön johtaja


Lähettäjä
Webmaster
13.11.2017
Viimeksi muokattu
13.11.2017
Voit kommentoida kirjoitusta omalla nimelläsi. Ilman omaa nimeä lähetetyt viestit poistetaan.
Lähettäjä
webmaster
13.11.2017