Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Blogi: Kimin kynästä > Työurat ja välittäminen
20.12.2017

Työurat ja välittäminen

Pelastustoimen henkilöstön sairaus- ja työkyvyttömyystilastot ovat huolestuttavia. KEVAn tilastojen mukaan pelastusalan ammattilaiset poistuvat työmarkkinoilta pääsääntöisesti työkyvyttömyyseläkkeen kautta.

Vuodet eivät ole työkyvyttömyyseläkkeiden osalta rinnasteisia toisiinsa. Vuosina 2000—2015 mukaan pelastusalan kaikista eläköityneistä henkilöistä työkyvyttömyyseläkkeen kautta poistui keskimäärin 40 % (32—52 %) työntekijöistä.

KEVAN tilastoissa on huomioitu kaikki pelastuslaitoksissa työskentelevät työntekijät. Mikäli tilastosta poimittaisiin vielä operatiivinen henkilöstö erilleen, näyttäisi suhdeluku vieläkin synkemmältä.

Pelastusjohtaja Simo Tarvainen kiinnitti Palomiesliiton liittokokoukselle esittämässään tervehdyspuheessa huomiota pelastustoimen korkeisiin työkyvyttömyyseläkelukuihin. Lisäksi hän haastoi Palomiesliiton mukaan etsimään ratkaisua, jotta pelastusalan ammattilaiset kyettäisiin pitämään työelämässä terveenä eläkeikään saakka.

Tartun heti haasteeseen, koska keinovalikoima ei ole mitenkään ihmeellinen. Yksinkertaistettuna voisi todeta, että paremmat henkilöstövahvuudet, koulutusjärjestelmän uudistaminen, viisi pelastuslaitosta, työturvallisuuden- ja työhyvinvoinnin johtaminen, työurajohtaminen (divercity management) sekä välittäminen.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteutti laajan tutkimuksen, jossa esitettiin keinoja työurien pidentämiseksi. Edellä luetellut asiat on poimittu pääosin kyseisestä tutkimuksesta.

Täytyy myös antaa tunnustusta, että usea pelastuslaitos on mahdollistanut ja tehnyt toimenpiteitä, jotta henkilöstö jaksaisi pidempään ja ennen kaikkea säilyisi terveenä läpi työuran. Tosin tilastojen valossa tehtävää on rutkasti enemmän.

Olisi myös suotavaa, että sisäministeriö ottaisi vastuuta pelastustoimen henkilöstöstä. Se, että strategiassa on nostettu henkilöstön hyvinvointi tärkeäksi asiaksi ei ole missään tapauksessa riittävää, mikäli tämä kirjaus jää ministeriön ainoaksi toimenpiteeksi.

Tältä osin voisi ottaa mallia puolustusvoimien komentajasta, joka totesi eräässä tilaisuudessa, että puolustusvoimat on toteuttanut suuriakin uudistuksia säästöjen johdattelemana, mutta tästä huolimatta henkilöstöstä on pidetty aina huolta.

Nyt pitäisi ministeriön ja pelastuslaitosten herätä! Pelastustoimen vahvuuksien turvaaminen ja ammatillisen eläkeiän nostaminen takaisin agendalle kuuluu myös teidän vastuullenne, koska pelastustoimessa ei ole kyetty työuria juuri pidentämään viimeisen 20 vuoden aikana.

Ei olisi kunniaksi pelastuslaitoksille tai sisäministeriölle, että pelastustoimen ammattilaisen ura päättyisi kymmenien palveluvuosien ja menetetyn terveyden jälkeen irtisanomiseen.

Nyt tarvitaan välittämistä ja huolenpitoa henkilöstöstä. Kykenemmekö yhdessä siihen?

Kim Nikula
järjestön johtaja


Lähettäjä
Webmaster
20.12.2017
Viimeksi muokattu
20.12.2017
Tunnisteet: työurat
Voit kommentoida kirjoitusta omalla nimelläsi. Ilman omaa nimeä lähetetyt viestit poistetaan.
Lähettäjä
webmaster
20.12.2017