13.04.2018

Yhdessä sopimalla

Suomen Palomiesliitto valmistautui työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin perinteisellä tavalla. Kartoitimme jäsenistön tahtotilan liittokierroksen tavoitteiden osalta ja haimme neuvottelustrategialle hyväksynnän liittohallitukselta.

Neuvotteluiden päätavoitteiksi asetettiin yleisen tason mukaiset palkankorotukset sekä pelastustoimen osalta vuorokausityöaikajärjestelmän vakiinnuttaminen osaksi työ- ja virkaehtosopimusta siten, että se palvelisi entistä paremmin sekä työnantajaa että työntekijöitä.

Neuvottelutavoitteet saavutettiin palkankorotusten osalta yleisen linjan mukaisesti.

Lisäksi historiallinen vuorokausityöaikakirjaus Teknisessä sopimuksessa on hyvä esimerkki siitä, että yhdessä sopimalla kyetään uudistamaan työ- ja virkaehtosopimuksia.

Palomiesliitto ei tietenkään ole yksin neuvottelupöydässä. On annettava tunnustusta myös KoHo ry:n yhteistyökumppaneille Superille ja Tehylle sekä JAUlle että Jukolle — yhteiset tavoitteet pitivät loppuun saakka. Lisäksi KT Kuntatyönantajat ansaitsee kiitoksen, että he lähtivät ennakkoluulottomasti mukaan kehittämään TS:n vuorokausityöaikajärjestelmää.

Nyt olisi tärkeää, että uusi työaikajärjestelmä otettaisiin käyttöön kentällä. Yksityiskohtia joudutaan vielä matkan varrella hiomaan, mutta tärkein pelisääntö on se, että uuden työaikajärjestelmän käyttöönottaminen edellyttää yhteistä tahtotilaa — ei sanelua, vaan yhdessä sopimista.

Erityisesti toivon, että ne alueet, joista on eniten tullut kritiikkiä vuorokausityöaikaa ja sen joustamattomuutta kohtaan, tarkastaisivat näkökantaansa.

Olemme neuvottelupöydässä vastanneet kritikkiin siten, ettei jatkossa välttämättä tarvita poikkeuslupaa. Lisäksi on lisätty paikallisten erityiskysymysten huomioimista työaikajärjestelmän käyttöönottamisen yhteydessä.

Liittokierroksen osalta askelmerkit menivät monen asian osalta oikeaan suuntaan, mutta monta asiaa jäi vielä neuvoteltavaksi: miten kykenemme vastaamaan päiväpalomiesten, palopäällystön, teknisten erityisasiantuntijoiden, ensihoidon sekä häken edunvalvontakysymyksiin entistä paremmin.

Näiden kysymysten osalta tarvitsemme teidän jäsenten ajatuksia ja ideoita, mitä tavoitteita lähdemme viemään jatkossa eteenpäin. Tulemme järjestämään tilaisuuksia niin päiväpalomiehille kuin muillekin erityisasiantuntijoille, joten toivon saavani runsaasti palautetta jäsenistöltä.

Uusia haasteita odottaa jo nurkan takana. EUT:n viimeisimmän tuomion pohjalta voitaneen arvioida varallaolojärjestelmän tulleen pelastustoimen osalta melkeinpä tiensä päähän. Miten vastaamme tähän haasteeseen? Kykenemmekö yhdessä työnantajan sekä pelastuslaitosten kanssa sopimaan tulevista askelmerkistä?

Toivon näin, koska yhdessä sopimalla saamme parhaan lopputuloksen aikaan.

Kim Nikula
järjestön johtaja


Lähettäjä
Webmaster
13.04.2018
Viimeksi muokattu
13.04.2018
Voit kommentoida kirjoitusta omalla nimelläsi. Ilman omaa nimeä lähetetyt viestit poistetaan.
Lähettäjä
webmaster
13.04.2018