Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Perustietoa medialle > Palomiehen ammattinimike

Palomiehen ammattinimike

Palomies-termiä käytetään mediassa usein väärin: yleisimmin uutisissa sekoittuu ammattipalomiehen nimike joko palokuntalaisen tai sammutusmieheen nimikkeeseen.

Palomies on pelastajatutkinnon suorittanut, pelastuslaitoksella päätoimisena työskentelevä ammattihenkilö. Pääsääntöisesti palomies on nimitetty virkaan eli hän on viranhaltija.

Ammattipalomiehet suorittavat pelastajatutkinnon, jonka ajallinen kesto on kolme lukukautta ja koostuu 90 opintopisteestä. Opintojen tuntimääräinen kesto on keskimäärin 2430 tuntia.

Ammattipalomieskoulutukseen pyrkivät suorittavat psykologiset soveltuvuustestit ennen koulutukseen pääsyään. Soveltuvuuden testaaminen on tärkeää, sillä pelastajan työtä tehdään äärimmäisissä ja vaarallisissa olosuhteissa.

Pelastustoimessa työsopimussuhteessa tai vpk-sopimuksella sivutoimisesti työskentelevän palokuntalaisen koulutustausta voi vaihdella muutamasta kymmenestä tunnista muutamiin satoihin tunteihin. Palokuntalaiselta tai sammutusmieheltä ei vaadita ammattitutkinnon suorittamista, joten hänellä ei ole kelpoisuutta työskennellä palomiehen virassa.

Palokuntalaisten tai sammutusmiehen psykologista soveltuvuutta pelastustoimen tehtäviin ei tutkita.

Pelastuslaitoksissa pelastustoimen operatiivista työtä tekee noin 3500 päätoimista henkilöä. Palomiesten lisäksi pelastuslaitoksissa työskentelee operatiivisissa tehtävissä ylipalomiehiä, paloesimiehiä, palomestareita sekä laitoskohtaisesti muita ammattilaisia, kuten asemamestareita.

< Takaisin Perustietoa medialle

Kuva: palomies