Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Uutisarkisto > SPALin kysely: Yhteistyö Palomiesliiton kanssa sujuu
09.04.2019

SPALin kysely: Yhteistyö Palomiesliiton kanssa sujuu

Yhteistyötä Palomiesliitto SPALin kanssa suositellaan ja sitä pidetään sujuvana, ilmeni kyselytutkimuksesta liiton ulkoisille sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille.

Sidosryhmäkyselyyn vastanneista 74 prosenttia kertoi yhteistyön Palomiesliiton kanssa olevan erittäin tai melko sujuvaa. Vastanneista 4,6 prosenttia kertoi yhteistyössä olleen joitain ongelmia ja 21,8 prosenttia ei osannut vastata kysymykseen. Yhteistyötä SPALin kanssa suosittelisi 71 prosenttia vastaajista ja suosittelisi tietyin varauksin 26 prosenttia.

Yleisarvosanaksi Palomiesliiton toiminta sai 5,3 asteikolla 0—7. Vastauksista selvisi, että mitä paremmin vastaaja tunsi liiton toimintaa, sitä paremman arvosanan hän toiminnalle antoi.

Vastaajista 51 prosenttia kertoi tuntevansa Palomiesliiton toimintaa erittäin hyvin tai melko hyvin. Kohtalaisesti tunsi 36,8 prosenttia ja huonosti 12,6 prosenttia. Liiton kanssa tekemisissä oli viikoittain tai kuukausittain 31 prosenttia ja muutaman kerran vuodessa 34,5 prosenttia. Harvemmin oli tekemisissä 34,5 prosenttia.

Liiton toiminnalta odotetaan paljon

Sidosryhmien odotukset liiton toiminnan suhteen ovat korkealla. Kun vastaajilta kysyttiin, mikä heidän mielestään olisi ammattiliitolle tärkeää toimintaa, kärkeen nousivat työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen, yhteistyön luotettavuus sekä yhteistyö alan toimijoiden kanssa.

Vastaajien mielestä Palomiesliitto oli onnistunut parhaiten työturvallisuuden kehittämisessä ja yhteistyön luotettavuudessa. Eniten kehitettävää liitossa kerrottiin olevan innovatiivisen ja myönteisen kuvan antamisessa sekä negatiivisista asioista viestimisessä.

Avoimista palautteista nousi esiin kehityskohteina muun muassa avoin ja aktiivinen vuorovaikutus, innovatiivisuus ja uudistuminen, alan selkiyttäminen ja yhtenäistäminen sekä yhteistyön syventäminen.

Viestinnästä välittyy myönteinen kuva

Eniten tietoa Palomiesliitosta vastanneet olivat saaneet Pelastusalan ammattilainen -lehdestä sekä suoraan liiton henkilöstöltä.

Valtaosa vastaajista (88 prosenttia) koki liiton viestinnästä välittyvän kokonaisuutena erittäin tai melko myönteisen kuvan. Viestintämuodoista parhaimmat arvosanat saivat Pelastusalan ammattilainen ja henkilökunnan toiminta. Viestinnän kokonaisarvosana oli 5,1 (asteikolla 0—7).

Viestinnän parantamisen osalta vastaajat toivoivat lisää kahdenkeskistä vuorovaikutusta, vuorovaikutusta alan toimijoiden kanssa sekä paikallisten jäsenyhdistysten viestinnän kehittämistä.

Kehitettävät tiedotusmuodot jakoivat mielipiteitä, mutta eniten mainintoja saivat Twitter, henkilöstön toiminta sekä internetsivut.

Kyselyyn vastasi 87 henkilöä

Palomiesliitto toteutti kyselytutkimuksen helmikuussa. Se toteutettiin puhelinhaastatteluina ja sähköisillä kyselyillä. Tutkimuksen toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista vastasi konsultti- ja tutkimusyhtiö Innolink.

Kyselyyn vastasi 87 henkilöä eri puolilta Suomea. Vastaajiksi oli valittu työmarkkinajärjestöjen ja valtionhallinnon edustajia, Hätäkeskuslaitoksen, pelastuslaitosten ja sairaanhoitopiirien johtoa, pelastusalan järjestöjen edustajia sekä muita sidosryhmien edustajia.

Palomiesliitto kiittää kaikkia vastanneita! Palautetta käytetään hyödyksi liiton toiminnan kehittämisessä.

Vastanneiden kesken arvottiin matka- ja herkuttelulahjakortteja. Onnetar suosi Juha Hyötyläistä Jyväskylästä, Petteri Helisteniä Oulusta ja Lotta Holopaista Porvoosta.

Lisätietoja:

Järjestön johtaja Kim Nikula, puh. 040 716 1805, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi

Tiedottaja Tuija Tervo, puh. 045 136 5995, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi


Lähettäjä
Webmaster
09.04.2019
Viimeksi muokattu
09.04.2019