Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Uutisarkisto > Tasapuolinen kohtelu koskee myös kesämiehiä
20.06.2018

Tasapuolinen kohtelu koskee myös kesämiehiä

Lomakauden ollessa kiivaimmillaan ja kesämiesten valloitettua pelastuslaitokset, Palomiesliitto haluaa muistuttaa, että kaikkia työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti. Kaikenlainen syrjintä on kiellettyä ja siitä saattaa tulla seuraamuksia.

Lainsäädännön lähtökohta on selkeä: määräaikaisia on kohdeltava samalla tavoin kuin vakituisia. Myös kesälomasijaisia, kesämiehiä on kohdeltava yhdenvertaisesti vakituisen henkilöstön kanssa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain perusteella niin viranhaltija kuin hänen sijaisensakin työskentelevät viranhaltijan ominaisuudessa. Viranhaltijoille on annettava virkasuhteesta johtuvat etuudet ja oikeudet sellaisena kuin ne hänelle kuuluvat ja työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti.

Erikseen on säädetty, että määräaikaisissa ja osa-aikaisissa virkasuhteissa ei saa pelkästään virkasuhteen kesto- tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia palvelussuhteen ehtoja kuin muissa virkasuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

Yhdenvertaisuuslaissa puolestaan säädetään, ettei ketään saa syrjiä. Myös työ- tai virkasuhteen kesto voi olla kielletty syrjintäperuste.

– Työnantajilla ei ole oikeutta osoittaa kesälomasijaisille jatkuvasti raskaimpia ja ei-haluttuja tehtäviä, Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola huomauttaa.

– Heidän työvuoronsa tulee olla tasapuolisia vakituisen työyhteisön kanssa. Jos työnantaja esimerkiksi käyttää sijaisia jatkuvasti ”heittovuoroissa” ja paikkaa vajauksia heidän työvuoroluetteloja muuttamalla, ollaan hyvin lähellä syrjivää toimintaa.

Myös työyhteisössä tulee pidättäytyä kaikenlaisesta työtovereiden syrjivästä kohtelusta, liitto huomauttaa. Pitkäaikaiset perinteet, kulttuuri tai vakiintuneet käytännöt eivät oikeuta syrjintää.

Palomiesliiton ja pelastustoimen arvot ovat inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti. Näihin arvoihin sisältyy yksilön kunnioittaminen sekä tasapuolinen ja tasa-arvoinen kohtelu.

Lue aiheesta lisää edunvalvontajohtaja Jaakkolan kirjoittamasta artikkelista ”Syrjintä on kiellettyä - myös kesämiesten!”, joka on julkaistu Pelastusalan ammattilaisen verkkolehdessä: https://ammattilainen.fi/syrjinta-on-kiellettya-myos-kesamiesten/

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola, puh. 045 854 1989, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi

Suomen Palomiesliitto SPAL on Suomen suurin pelastushenkilöstön ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskustyöntekijöiden etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.


Lähettäjä
Webmaster
20.06.2018
Tunnisteet: edunvalvonta, opiskelijat