Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Uutisarkisto

Palomiesliiton uutisarkisto

RSS
19.10.2016

Muuttuneet jäsentiedot voi nyt ilmoittaa verkossa

Palomiesliitossa on otettu käyttöön verkkoasiointipalvelu, jossa jäsen voi ilmoittaa liittoon sähköisesti kaikista muutoksista jäsentiedoissa.
Tunnisteet: jäsentiedot
17.10.2016

PHT:n talven ja kevään jaksojen haku alkoi

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT järjestää 2017 talvella ja keväällä 1.askel perheille ja 1.askel aikuisille -hyvinvointijaksoja.
17.10.2016

STTK tutki: Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen edistyisi taloudellisella kannusteella

Perhevapaat jakautuisivat tasaisemmin naisten ja miesten kesken, jos siitä palkittaisiin esimerkiksi korkeammalla päivärahalla tai verohyödyllä.
Tunnisteet: sttk
13.10.2016

STTK:n hallitus: Suomen malli syntyy sitouttamalla kaikki liitot valmisteluun

Maan hallitus esitti keväällä työmarkkinajärjestöille toiveen, että Suomen mallilla tuetaan kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen kilpailukykyä, työllisyyttä, tuottavuuden kehitystä ja julkisen talouden tasapainoa.
Tunnisteet: sttk
05.10.2016

Ensihoitajilta kansalaisaloite poliisien resurssien turvaamisesta

Kaksi pirkanmaalaista ensihoitajaa keräävät nimiä aloitteeseen, jossa vaaditaan eduskunnalta toimia kansalaisten turvallisuuden sekä ensihoitajien ja pelastajien työturvallisuuden parantamiseksi.
04.10.2016

STTK:n hallitus työllisyysraportista: Jo riittää

Maan hallituksen budjettiriihessä asettama kolmikantainen työllisyystyöryhmä jätti eilen loppuraporttinsa valtiovarainministeri Petteri Orpolle.
Tunnisteet: sttk
04.10.2016

SPAL mukana maakuntauudistuksen työryhmissä

Palomiesliitto on mukana työryhmässä, joka valmistelee maakuntien palvelukseen siirtyvän, muita kuin sote-tehtäviä hoitavan henkilöstön asemaa ja palvelussuhteiden ehtoja.
30.09.2016

SPALin liittokokous järjestetään 1.12. Tampereella

Palomiesliiton vuoden 2016 liittokokouksessa päätetään liiton strategiasta sekä valitaan liittohallitus sekä liittohallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat kaudelle 2017 - 2018.
28.09.2016

Viisi pelastuslaitosta parantaisi pelastuspalveluja valtakunnallisesti

Pelastuslaitosten kokoaminen nykyisestä 22 aluepelastuslaitoksesta viideksi tehostaisi laitosten toimintaa. Viiden pelastuslaitoksen malli mahdollistaisi alueiden pelastuspalvelujen yhdenmukaisten toimintamallien käyttöönottamisen ja laadun parantamisen valtakunnallisesti.
Tunnisteet: rakenneuudistus
28.09.2016

STTK: Työllisyysryhmässä valittava kannustamisen tie

Kolmikantaisessa työryhmässä on valmisteltu esityksiä työllisyyden parantamiseksi.
Tunnisteet: sttk
22.09.2016

SM: Palopäällystökoulutus siirtymässä Savoniasta Poliisiammattikorkeakouluun

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen pelastustoimen päällystökoulutuksen järjestämisvastuun siirtämisestä Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle.
Tunnisteet: sisäministeriö
06.09.2016

STTK mukaan työllisyyspaketin valmisteluun

STTK on mukana kolmikantayössä, jonka maan hallitus käynnisti budjettiriihessä valmistelemaan toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi. Asiasta päätti STTK:n hallitus.
Tunnisteet: sttk
02.09.2016

STTK: Työvoiman tarjontapolitiikka tehotonta, jos kysyntää ei tueta

Hallitus joutuu tasapainoilemaan talousnäkymien osalta heikkenevässä tilanteessa. Eilen julkistetun talousarvioesityksen perusteella valtiontalouden alijäämä kasvaa hieman, koska tuntuvien leikkausten ohella veroja alennetaan merkittävästi.
Tunnisteet: sttk
01.09.2016

Sisäministeriön lakiluonnos pelastustoimen järjestämisestä julki

Sisäministeriö lähetti tänään lausuntokierrokselle luonnoksen pelastustoimen järjestämislaiksi.
23.08.2016

Kolme SPALilaista pelastustoimen uudistustyöryhmissä

Pelastustoimen uudistusta valmistelevat työryhmät aloittivat tänään työnsä. Palomiesliitolla on niissä kolme edustajaa. Työryhmien työntulos ratkaisee, millaisia viisi uutta pelastuslaitosta tulevat olemaan hallinnoltaan, toiminnoiltaan ja rakenteiltaan.
12.08.2016

STTK: Budjetissa huomio kasvukilpailukyvyn parantamiseen

Työllisyyspolitiikassa keppien ja porkkanoiden tasapaino on tärkeä politiikan tehon ja vaikuttavuuden kannalta. STTK:n mielestä hallituksen jo tehdyissä päätöksissä painottuukin liiaksi keppien käyttö.
Tunnisteet: sttk
11.08.2016

Akava, STTK, EK ja FK: Henkivakuutuksen veronkiristys osuu työntekijöiden ryhmähenkivakuutukseen

Valtiovarainministeriön vero-osaston ehdottama henkivakuutuskorvausten veronkiristys vaikuttaisi kaikkiin suomalaisiin työntekijöihin työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kautta.
Tunnisteet: sttk
30.06.2016

SM: Pelastuslaitosten määräksi varmistui viisi

Pelastustoimen järjestämisestä Suomessa vastaavat jatkossa samat viisi yliopistollista keskussairaalaa ylläpitävää maakuntaa, jotka vastaavat ensihoidon järjestämisestä, tiedottaa sisäministeriö.
Tunnisteet: sisäministeriö
15.06.2016

STTK:n hallitus: Keskitetyistä luopuminen luo työmarkkinajärjestöille uuden tilanteen

Kilpailukykysopimus on allekirjoitettu. STTK:n hallitus on tyytyväinen siihen, että sopimus syntyi, vaikka se on erityisen raskas naisvaltaisen julkisen sektorin pieni- ja keskituloisille työntekijöille.
Tunnisteet: sttk
08.06.2016

Palomies todettu yhdeksi syöpäalttiimmista ammateista

Vasta valmistuneen Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan savusukeltavat palomiehet altistuvat liiallisesti syöpää aiheuttaville pah-yhdisteille eli polysyklisille aromaattisille hiilivedyille.