Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Uutisarkisto

Palomiesliiton uutisarkisto

RSS

Tunniste: rakenneuudistus

08.03.2019

Ratkaisut pelastustoimen uudistuksesta siirtyvät seuraavalle hallituskaudelle

Sote- ja maakuntauudistus ei tule toteutumaan tällä hallituskaudella, sillä Sipilän hallitus on eronnut. Näin ollen myös pelastustoimen uudistuksen ratkaisut siirtyvät seuraavalle hallitukselle.
Tunnisteet: rakenneuudistus
01.12.2017

Pelastustoimi ei saa hukkua soteen

Pelastustoimi on keskeinen maan sisäisen turvallisuuden tekijä ja tulevien maakuntien toiseksi suurin toimiala. Se ei saa jäädä soten jalkoihin maakuntauudistuksessa.
Tunnisteet: rakenneuudistus
08.03.2017

SM: Esitys pelastustoimen uudistuksesta eduskunnan käsiteltäväksi

Vuoden 2019 alusta 18 maakuntaa järjestäisivät kukin pelastustoimen omalla alueellaan.
Tunnisteet: rakenneuudistus
22.12.2016

Onko edessä toinen vaihe

SPALin järjestön johtaja Kim Nikula ottaa kantaa blogikirjoituksessaan "Onko edessä toinen vaihe" hallituksen päätökseen, että kaikki 18 maakuntaa järjestävät pelastustoimen.
Tunnisteet: rakenneuudistus
22.12.2016

SM: Kaikissa 18 maakunnassa on jatkossa oma pelastuslaitos

Vuoden 2019 alusta aloittavat 18 maakuntaa järjestävät kukin pelastustoimen omalla alueellaan.
Tunnisteet: rakenneuudistus
01.12.2016

SPAL ry:n liittokokouksen julkilausuma: Pelastuspalvelut turvattava pelastustoimen uudistuksessa

Pelastustoimen uudistamisen lähtökohtana on oltava pelastuspalvelujen turvaaminen sekä kansalaisten ja pelastustoimen henkilöstön turvallisuuden kehittäminen, vaatii Suomen Palomiesliitto SPALin liittokokous.
Tunnisteet: rakenneuudistus
01.12.2016

Kansalaisten turvallisuudella ei pidä politikoida

Pelastustoimen uudistamista ei ole vara jättää kesken eikä kansalaisten turvallisuudella pidä politikoida, painottaa Suomen Palomiesliitto SPAL.
Tunnisteet: rakenneuudistus
28.09.2016

Viisi pelastuslaitosta parantaisi pelastuspalveluja valtakunnallisesti

Pelastuslaitosten kokoaminen nykyisestä 22 aluepelastuslaitoksesta viideksi tehostaisi laitosten toimintaa. Viiden pelastuslaitoksen malli mahdollistaisi alueiden pelastuspalvelujen yhdenmukaisten toimintamallien käyttöönottamisen ja laadun parantamisen valtakunnallisesti.
Tunnisteet: rakenneuudistus
06.04.2016

Viisi pelastuslaitosta antaa hyvän pohjan jatkaa uudistusta

Palomiesliitto pitää pelastustoimen uudistamiselle hyvänä lähtökohtana tänään julkistettua tietoa siitä, että pelastustoimen ja ensihoidon järjestävät jatkossa yhteistyöalueittain ne viisi maakuntaa, jotka ylläpitävät yliopistollista keskussairaalaa.
Tunnisteet: rakenneuudistus
06.04.2016

SM: Sote-ratkaisun myötä pelastuslaitoksia on jatkossa viisi

Pelastustoimen ja ensihoidon järjestävät jatkossa yhteistyöalueittain ne viisi maakuntaa, jotka ylläpitävät yliopistollista keskussairaalaa.
26.01.2016

Palomiesliitto kannattaa Tarastin esityksiä

Suomen Palomiesliitto pitää hyvänä lähtökohtana selvitysmies Lauri Tarastin esityksiä pelastustoimen ja varautumisen tehtävien uudistamisesta.
Tunnisteet: rakenneuudistus
26.01.2016

Tarasti esittää 12 pelastuslaitosta

Selvityshenkilö Lauri Tarasti toteaa tänään valtiovarainministeriölle luovuttamassaan selvityksessä, että pelastustoimen aluejako tulee toteuttaa yhteensopivasti sosiaali- ja terveystoimen ensihoitopalvelujen kanssa.
Tunnisteet: rakenneuudistus
21.12.2015

SM: Pelastustoimen uudistukseen tähtäävä valmistelu käynnistyi

Sisäministeriö on asettanut hankkeen kehittämään pelastustointa.
19.08.2015

Pelastuslaitokset sote-alueille ja valtion rahoittamaksi?

Pelastuslaitoksia ollaan vahvasti tarjoamassa mukaan tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen.
19.02.2014

Rakenneuudistuksessa säästöt eläkkeelle lähtevistä

Pelastustoimen 7,5 miljoonan euron säästötavoite koostuu henkilöstömenoista (3,3 milj. eur), tilanne- ja johtokeskuksista (3,3 milj. eur) ja hankintamenoista (0,9 milj. eur).