Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Uutisarkisto > Tartuntatautilaki uudistuu
13.02.2017

Tartuntatautilaki uudistuu

Uusi tartuntatautilaki astuu voimaan 1.3.2017. Uuden lain velvoittamana työnantajien on tarjottava kaikille ensihoidossa työskenteleville asianmukainen rokotussuoja.

Tartuntalain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan ”ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja”. Merkittävin ensihoitajia ja pelastusalan ammattilaisia koskeva muutos on lain 48 §:ssä, jossa säädetään työntekijän ja opiskelijan rokotussuojasta potilaan suojaamiseksi:

”Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja.”

Määräys koskee siis tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden parissa työskentelyä. Kyseinen vakaville seuraamuksille alttiuden arviointi tapahtuu lääketieteellisillä perusteilla. Tällaisia ryhmiä ovat asiasta annetun hallituksen esityksen (13/2016 vp.) mukaan esimerkiksi vakavasti sairaat, alle 12 kuukauden ikäiset ja yli 65 vuotiaat henkilöt.

Ensihoidon potilasmateriaalin tuntien, on itsestään selvää myös pelastustoimeen liittyvän ensihoidon osalta, että työnantajan tulee tarjota kaikille sen parissa työskenteleville asianmukainen rokotussuoja. Rokotussuojan toteutumisesta ja seurannasta vastuussa on työnantaja.

Lain esitöiden mukaan myös potilaiden kuljettamiseen osallistuva henkilökunta on rokotettavien piirissä. Myös ensivastetoimintaan osallistuvat henkilöt saavat oikeuden rokotuksiin, sillä hallituksen esityksessä määritellään, että ”hoitava ja heidän läheisyydessään työskentelevä henkilökunta tulisi rokottaa tartuntatauteja vastaan”.

Lähtökohtaisesti Palomiesliitto suosittelee kaikkia jäseniään toimimaan joka tilanteessa potilaiden etua ajatellen. Nykyiseen länsimaiseen koululääketieteeseen perustuen, rokotusten ottaminen parantaa potilasturvallisuutta ja on näin ollen merkittävä osa ammatillista toimintatapaa.

Lisätietoja:

Asiamies Jari Koivuluoma, puh. 040 6802 112, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi


Lähettäjä
Webmaster
13.02.2017