Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Uutisarkisto > Miten ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa SPALilaisiin?
07.02.2018

Miten ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa SPALilaisiin?

Osa ammattiliitoista on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja. Palomiesliiton asiamies Jari Koivuluoma kertoo, että se ei käytännössä vaikuta Palomiesliiton jäseniin.

– Periaatteessa voidaan sanoa, että ei vaikuta mitenkään. Omat työt hoidetaan kuten ennenkin, Koivuluoma toteaa.

– Työtaisteluoikeuden ollessa lailla suojattu, sen ulkopuolella pysyttelevillä on oikeus olla vaarantamatta työtaistelutoimintaa, esimerkiksi olemalla osallistumatta omien työtehtäviensä ulkopuolisiin töihin.

Palomiesliitto kannustaa jäseniään ottamaan mahdollisista ongelmatilanteiden ohjeistuksista selvää jo ennalta. Ellei niitä vielä ole, on nyt työnantajan korkea aika sellaiset laatia.

Entä jos työnantaja kuitenkin tarjoaa ylitöitä, vuoronvaihtoja tai toimenkuvaan kuulumattomia tehtäviä?

Työtaistelun ulkopuolelle jäävillä työntekijöillä on neutraliteettioikeus eli oikeus vastustaa työnantajan määräystä tehdä työtaistelun piiriin kuuluvia töitä.

Tämä tarkoittaa sitä, että viranhaltija ei ole velvollinen suorittamaan sallitun työtaistelutoimenpiteen alaisia tehtäviä. Työtaistelun piiriin kuulumattoman viranhaltijan on kuitenkin täytettävä tavanomaiset virkavelvollisuutensa, minkä lisäksi hän on velvollinen tekemään suojelutyötä.

Oikeuskäytännössä myös työsuhteisilla on katsottu olevan tietty oikeus kieltäytyä suorittamasta työtaistelun alaisia töitä.

Ylitöihin määräämistä koskevat samat periaatteet kuin normaalistikin. Jos lisä- tai ylityön tekeminen on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä, ei julkisen yhteisön virkamies tai viranhaltija saa siitä kieltäytyä. Tämä ei siis koske työsopimussuhteisia.

Mitä neutraliteettioikeus käytännössä tarkoittaa?

Esimerkkinä neutraliteettioikeudesta voisi olla vaikkapa ensihoidon esimiesten oikeus kieltäytyä työnantajan määräyksestä siirtyä tuuraajaksi sairaankuljetukseen. Tämä siis silloin, jos sairaankuljetus ei kuulu heidän tavanomaisiin tehtäviinsä.

Pelastuksen puolella vastaava tilanne olisi esimerkiksi palomestarin määrääminen sammutusauton takapenkille.

Mitä ovat tavanomaiset virkavelvollisuudet?

Tavanomaisesta virkavelvollisuudesta esimerkkinä toimivat päivittäiset ensihoidon tehtävät. Jos keikka menee pitkäksi, toimitaan kuten normaalisti, eli se hoidetaan loppuun. Mikäli työparina on työtaistelija, tekee hän oman ratkaisunsa.

Työnjohdollisissa ongelmatilanteissa, ottakaa yhteyttä esimieheenne. Hänen tehtävänsä on ratkaista ja ohjeistaa tällaiset tilanteet.

Mitä on suojelutyö?

Suojelutyöllä tarkoitetaan työtä, jonka suorittaminen työtaistelua toimeenpantaessa on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi taikka sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka työtaistelun johdosta erityisesti vaarantuu.

Suojelutyön edellytykset:

  • Oltava välttämätöntä vaarojen torjumiseksi
  • Edellä mainitut vaarat tulee olla riittävän tarkasti yksilöity
  • Suojelutyölle vaihtoehtoiset ratkaisumallit tulee olla ensin kartoitettu

Suojelutyön kynnys on siis huomattavan korkealla. Käytännössä tämä lienee monella alueella hoidettu siten, että esimerkiksi kiireelliset tehtävät hoidetaan työtaistelusta huolimatta.

Lisätietoja:

Asiamies Jari Koivuluoma, puh. 040 6802 112, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi

 


Lähettäjä
Webmaster
07.02.2018