Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Uutisarkisto > Kunta-alalla saatiin neuvottelutulos
09.02.2018

Kunta-alalla saatiin neuvottelutulos

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten neuvotteluissa päästiin eilen illalla neuvottelutulokseen. Neuvottelutulos on vielä hyväksyttävä Palomiesliiton liittohallituksessa, ennen kuin liiton osalta päästään sopimukseen.

Liittohallitus kokoontuu viikonlopun aikana käsittelemään asiaa.

Palomiesliiton TS-ryhmän neuvottelijat ovat tyytyväisiä neuvottelujen loppuratkaisuun.

– KT Kuntatyönantajan tavoite oli päästä eroon Teknisten sopimuksesta, joten lähtökohdat neuvotteluille olivat hyvin haastavat ja kompromisseja jouduttiin tekemään. Olemme kuitenkin tyytyväisiä lopputulokseen, Palomiesliiton neuvottelijat toteavat.

Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi kestää vuoden 2020 maaliskuun loppuun. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia.

Sopimuskauden ensimmäisenä vuonna toteutetaan 1.5. lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia. Euromääräisenä korotus maksetaan 2 100 euron kuukausipalkkaan saakka ja sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena. Ensi vuoden alusta lukien tulee paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja huhtikuun alussa vielä yhden prosentin yleiskorotus.

Lisäksi neuvotteluosapuolet sopivat paikallisesta tuloksellisuuteen perustavasta kertaerästä. Lomarahaleikkausta korvaavan kertaerän suuruus on kuntatyöntekijälle 9,2 prosenttia kuukauden varsinaisesta palkasta. Korvaus maksetaan tammikuussa 2019 ja siihen on varattu 135 miljoonaa.

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) keskeisin muutos saatiin liitteeseen 2, jossa käsitellään pelastustoimen työaikaa. TS-sopimukseen saatiin ensimmäistä kertaa 24 työaikamuoto. Jatkossa siis vuorokausityön käyttöönottaminen ei edellytä poikkeusluvan hakemista AVIsta.

Uudesta TS-sopimuksen mukaisesta vuorokausityöaikamallista on sovittava paikallisesti, ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön.

TS-sopimukseen kirjattiin myös, että 24 tunnin työvuorossa aktiivityötä saa olla pääsääntöisesti keskimäärin enintään 12 tuntia. Lisäksi 24 tuntia kestäneen työvuoron jälkeen voi osallistua koulutukseen.

Työpaikat joissa tehdään tällä hetkellä kaksivuorotyötä ja noudatetaan 40 tunnin viikkotyöaikaa, voivat jatkaa työrytmiä uudellakin sopimuskaudella. Muutoin sen käyttöönotto vaatii jatkossa paikallista sopimista.

TS-sopimuksessa asetettiin lisäksi kaksi uutta työryhmää. Toisen työryhmän tehtävänä on selvittää, miten palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevia erityismääräyksiä tulisi uudistaa ja tehdä toimenpide-ehdotukset TS-työryhmälle sopimuskauden loppuun mennessä. Toisen työryhmän tehtävänä on selvittää, miten TS-18:n 8 §:n sisältöä tulisi uudistaa ja tehdä toimenpide-ehdotukset TS-työryhmälle.

Palomiesliiton keskeinen tavoite neuvotteluissa oli palkankorotus. Toinen keskeinen neuvottelutavoite oli saada pelastustoimen työaikakysymykseen jäsenistöä tyydyttävä ratkaisu. Palomiesliiton neuvottelijoita TS-ryhmässä olivat edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola ja järjestön johtaja Kim Nikula.

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola, puh. 045 854 1989, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi

Järjestön johtaja Kim Nikula, puh. 040 716 1805, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi


Lähettäjä
Webmaster
09.02.2018
Viimeksi muokattu
09.02.2018