Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Uutisarkisto > Hallinto-oikeus: Palomiestä ei voi hyllyttää lyhyen ajokiellon vuoksi
04.10.2018

Hallinto-oikeus: Palomiestä ei voi hyllyttää lyhyen ajokiellon vuoksi

Työnantaja toimi lainvastaisesti, kun se pidätti virasta palomiehen tämän menetettyä kuukaudeksi ajo-oikeutensa, totesi Hämeenlinnan hallinto-oikeus syyskuun lopussa antamassaan päätöksessään.

– Hallinto-oikeuden päätös tarkoittaa, että pelastuslaitoksilla on varsin korkea velvollisuus järjestellä viranhaltijoidensa tehtäviä tilanteissa, joissa ajo-oikeus on väliaikaisesti menetetty, toteaa SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

Palomies menetti ajo-oikeutensa toistuvien liikennerikkomusten johdosta kuukaudeksi. Tämän johdosta työnantaja oli kehottanut palomiestä hakemaan palkatonta virkavapaata ajalle, jolloin hänellä ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta. Palomiehen kieltäydyttyä tästä, työnantaja oli pidättänyt hänet virantoimituksesta viranhaltijapäätöksellä. Palkaton virantoimituksesta pidättäminen oli voimassa siihen saakka kun ajo-oikeus palautui.

Palomies teki viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen tuloksetta, joten hän vei asian hallinto-oikeuteen. Se kumosi viranhaltijapäätöksen ja totesi, että työnantajalla ei ollut lainmukaista oikeutta pidättää palomiestä virantoimituksesta pelkästään sillä perusteella, että häneltä oli väliaikaisesti evätty ajo-oikeus.

Perusteluissaan hallinto-oikeus toteaa, että kaupungin palomiehen virkaan asettama BC-luokan ajo-oikeuden kelpoisuusehdon menettäminen ei yksistään tarkoita sitä, etteikö palomies kykenisi suorittamaan virkatehtäviään. Perusteluissa huomioitiin myös ajo-oikeuden menettämisen väliaikaisuus ja se, että laissa tai asetuksessa ei ole säädetty palomiehen ammatin harjoittamisen edellyttävän voimassa olevaa ajo-oikeutta.

Lisäksi palomiehen virantoimituksen pidättämisen osalta ei oltu noudatettu suhteellisuusperiaatetta, josta säädetään hallintolain 6 §:ssä.

Hallinto-oikeus katsoi, että virantoimituksesta pidättämistä voidaan soveltaa ajokiellossa olevaan viranhaltijaan ainoastaan tilanteissa, joissa työtehtäviä ei voida kohtuudella järjestää niin, että viranhaltija voi niistä suoriutua ilman ajo-oikeutta.

Palomiesliitto toteaa, että hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen työnantajalla on vain poikkeuksellisesti oikeus pidättää viranhaltija virantoimituksesta, kun kyse on ajo-oikeuden väliaikaisesta menettämisestä. Viranhaltijalla ei ole asianomaisissa tapauksissa velvollisuutta suostua palkattomaan virkavapauteen tai pitää lomiaan tänä aikana pelkästään ajo-oikeuden väliaikaisen menettämisen johdosta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös asiassa ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja:

Jaakkola hallinto-oikeuden päätöksestä [pdf-tiedosto]

Palomiesliiton edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola, puh. 045 854 1989, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi


Lähettäjä
Webmaster
04.10.2018
Viimeksi muokattu
04.10.2018