Etusivu > Palomiesliitto > Viestintä > Uutisarkisto > Ensihoidon ylityöhön saatava aina suostumus työsopimussuhteiselta työntekijältä
13.11.2018

Ensihoidon ylityöhön saatava aina suostumus työsopimussuhteiselta työntekijältä

Työsopimussuhteessa olevalta ensihoitotyötä tekevältä työntekijältä on saatava suostumus ylitöihin ennen ylityön alkamista, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto marraskuun alussa antamassaan lausunnossaan.

Suostumus on saatava, vaikka ylityön tarve ilmenisi vasta työvuoron päättyessä siten, että työtehtävän loppuun suorittaminen aiheuttaisi ylityötä. Näin ollen työsopimussuhteisilla ei ole velvollisuutta jäädä ylitöihin ilman suostumustaan.

Sen sijaan viranhaltijoilla voi olla ylityövelvollisuus, työneuvosto lausui.

Useissa sairaanhoitopiireissä pelastuslaitokset tuottavat ensihoitoa ja ensihoitotehtäviä tekevät palomiestaustaiset viranhaltijat. Työaikalain mukaan viranhaltija ei saa erittäin pakottavien syiden vallitessa kieltäytyä ylitöistä. Työneuvoston mukaan ensihoito voi olla tällaista työtä, mutta erittäin pakottavien syiden olemassaolo on arvioitava tapauskohtaisesti.

Palomiesliiton arvot ovat ammatillisesti, inhimillisesti ja luotettavasti. Ammattietiikkaan perustuva toiminta on myös liiton toiminnan keskiössä. Niinpä Palomiesliitto suosittelee jäseniään kaikissa tapauksissa suorittamaan ensihoidon kiireelliset A- ja B-luokan tehtävät loppuun, huolimatta siitä joudutaanko ne tekemään ylitöinä vai ei.

Myös työnantajalla on vastuu ja toimintavelvollisuus, ettei ylitöihin tarvitsisi turvautua. Palomiesliitto kehottaa työnantajia palkkaamaan riittävästi henkilökuntaa. Myös työneuvosto totesi erikseen, että työnantajan on suunniteltava työt ilman tarvetta ylitöihin.

Palomiesliiton kannanotto, lausuntopyyntö työneuvostolle ja työneuvoston lausunto asiasta [pdf-tiedosto]

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola, puh. 045 854 1989, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi

Suomen Palomiesliitto SPAL on Suomen suurin pelastushenkilöstön ammattiliitto. Liitto ajaa ja valvoo pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskustyöntekijöiden etuja ja oikeuksia sekä edistää heidän hyvinvointiaan työelämässä.


Lähettäjä
Webmaster
13.11.2018
Viimeksi muokattu
13.11.2018
Tunnisteet: ensihoito