Tampereen Paloesimiehet

TERVETULOA!
 
 
Tampereen paloesimiehet Ry. kevätkokous 18.3.2015  klo.14.00
 
Kokous pidetään Kepalon paloaseman luokassa.
 
Käsiteltävät asiat:
 
1)      Käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden vuosikertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta.
2)      Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
3)      Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä.
4)      Päätetään miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 14 §:n määräykset.
5)      Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat, ja riittävä määrä varaedustajia niiden yhteisöiden kokouksiin, joiden jäsen jäsenyhdistys on.
6)      Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin.
7)      Päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain säännökset.
 
 
 
 
( Yhdistyksen hallitus kokoontuu Keskuspaloasemalla  klo.13.00 )
 
 
 
 
t: Yhdistyksen sihteeri Heikki Tamminen