Etusivu > Yhteystiedot > In English

Information in English

General information

Suomen Palomiesliitto SPAL ry (Finnish Association of Fire Fighters), together with its 30 regional member organisations, represents the interests of about 4000 employees working in the Rescue Departments and the Emergency Response Centers. Students at the Emergency Services Colleges can also join the union as student members.

SPAL improves general economic welfare and professional benefits of its members. The union also affects members’ social status and the development of their rights and enhances cohesion and solidarity among them.

Decision making

SPAL’s Executive Board (Liittohallitus) meets about 10 times a year. The Board consists of president, 2 vice-presidents and 10 members. Each member of the Board represents one of the 12 Rescue service regions and the Emergency Response Center.

SPAL’s Union Conference (Liittokokous) is held once a year and all the major decisions are made there. Every regional organisation has its own authorized person who votes and speaks on behalf of every member in that region. However, all SPAL’s members are welcome to this occasion.


 
Information på svenska

Allmän information

Suomen Palomiesliitto SPAL ry - Finlands Brandmäns Förbund är ett fackförbund för anställda i räddnings- och nödcentraler. Förbundets medlemmar är anställda hos staten, kommuner, kommunalförbund och inom den privata sektorn. Förbundet grundades år 1993 och det har 4000 medlemmar. Medlemsantalet har ökat jämnt under de senaste åren.

SPAL är en intresseorganisation, vars syfte är att bevaka sina medlemmars yrkesmässiga och ekonomiska förmåner, påverka deras sociala ställning och rättigheter i samhället samt att främja deras samhörighet och samarbete. Förbundet försöker bidra till att de anställdas fysiska, psykiska och sociala trygghet är säkert i räddningsbranschens alla arbetsuppgifter.

Beslutsfattande

Det högsta beslutande organet i SPAL är förbundsmöte, som sammanträder varje år. Varje regionalförening väljer ett ombud, som representerar medlemmarna vid förbundsmötet.

SPALs förbundsstyrelse består av 13 ledamöter. Styrelsen leder förbundets verksamhet enligt förbundsmötens och förbundets stadgar. Styrelsen och medlemmarna bildar arbetsgrupper som effektiviserar förbundets intressebevakning och fungerar inom förbundets olika delområden.


 

Contact details / Kontaktuppgifter

Office / Kansliet
Suomen Palomiesliitto SPAL ry
Vernissakatu 6
FI-01300 Vantaa
FINLAND
toimisto(a)palomiesliitto.fi
Phone: +358 (0)9 867 8880
Fax: +358 (0)9 863 7230

CEO / VD
Kim Nikula
kim.nikula(a)palomiesliitto.fi
Phone +358 40 716 1805

Lawyer / Jurist:
Pasi Jaakkola
pasi.jaakkola(a)palomiesliitto.fi
Phone +358 45 854 1989

Communications Director / Kommunikationsdirektör
Tuula Kukonlehto
tuula.kukonlehto(a)palomiesliitto.fi
Phone +358 400 352 709

Publicist / Informatör
Tuija Tervo
tuija.tervo(a)palomiesliitto.fi
Phone: +358 45 136 5995

Journalist / Journalist
Mikko Terävä
mikko.terava(a)palomiesliitto.fi
Phone: +358 45 657 6882

Union secretary / Organisationssekreterare
Liisa Haimi
toimisto(a)palomiesliitto.fi
Phone: +358 (0)9 867 8880

Union secretary / Organisationssekreterare
Taina Salomäki
toimisto(a)palomiesliitto.fi
Phone: +358 (0)9 867 8880