Etusivu > Yhteystiedot > Mediatiedotteiden rekisteriseloste
Palomiesliiton mediatiedotteiden rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Suomen Palomiesliitto SPAL ry Vernissakatu 6, 01300 VANTAA

toimisto(at)palomiesliitto.fi puh. (09) 867 8880

Y-tunnus: 1082814-3

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Tuija Tervo, tuija.tervo(at)palomiesliitto.fi, puh. (09) 867 8880

Rekisterin nimi:

Palomiesliiton mediatiedotteet

Rekisterin pitämisen peruste:

Palomiesliiton mediatiedotteita jaetaan ePressi-sovelluksen kautta. Toimittajille ja freelancer-toimittajille, joiden yhteystietoja ei löydy ePressin tietokannasta, mutta jotka ovat ilmoittaneet haluavansa saada Palomiesliiton mediatiedotteita, jaetaan tiedotteet ePressillä Palomiesliiton omalla mediatiedotteiden jakelulistalla.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Palomiesliiton mediatiedotteiden lähetys ePressi-sovelluksella.

Rekisterin tietosisältö:

Osoitteistoon kerätään henkilöiltä heidän itse Palomiesliitolle ilmoittamansa sähköpostiosoitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot siirtyvät rekisteriin henkilön oman ilmoituksen perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin tietoja säilytetään erillisessä tietokannassa, joka on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä. Tietoja saavat käyttää Suomen Palomiesliiton toimiston henkilökunnasta vain ne, jotka tarvitsevat tietoja mediatiedotteen laatimiseen ja lähettämiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista siinä tapauk-sessa kun henkilötietoja ei enää tarvita rekisterin pitämisen edellytysten mukaisesti.